Ukryj spis treści

Rozwiązywanie brakujących obrazów

Brakujące obrazy są oznaczane w menedżerze wyświetlania DisplayManager ikoną . Można wyszukać obraz lub zignorować go. Podczas renderowania pojawia się monit o rozwiązanie ścieżki lub zignorowanie jej.

Kolejność wyszukiwania

Aby rozwiązać odniesienie pliku, system przeszukuje poniższe lokalizacje w podanej kolejności:

  1. Ścieżka określona w menedżerze właściwości PropertyManager wyglądu, kalkomanii lub sceny i zapisana w modelu.
  2. Folder zawierający bieżący model, a w przypadku złożeń, folder zawierający część, do której zastosowany jest wygląd.
  3. Lista Folderów określonych w części Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików, w wyszczególnionej kolejności.
  4. Jeżeli nie znaleziono, system wyświetla monit o przejście do odpowiedniej ścieżki.

Postępowanie z brakującymi obrazami

Gdy obraz jest brakujący, obok nazwy tego elementu w menedżerze wyświetlania DisplayManager pojawi się ikona . W obszarze graficznym:
  • Dla brakującego wyglądu, obszar do którego ten wygląd jest zastosowany pojawia się jako czarny.
  • Brakująca scena, kalkomania lub maska kalkomanii nie jest wyświetlana.
Aby rozwiązać brakujący obraz, w menedżerze wyświetlania DisplayManager należy kliknąć prawym przyciskiem myszy element z brakującym obrazem i kliknąć jedną z poniższych opcji:
  • Znajdź brakujący plik, aby przeglądać w poszukiwaniu obrazu
  • Ignoruj brakujący plik, aby uniemożliwić dalsze wyszukiwania tego obrazu.

Rozwiązywanie brakujących obrazów podczas renderowania

Gdy użytkownik dokonuje natychmiastowego renderowania poprzez utworzenie podglądu albo ostatecznego renderowania, pojawia się monit o zlokalizowanie brakujących plików. Należy kliknąć Tak, aby przeglądać w poszukiwaniu pliku lub pliku zastępczego. Kliknąć Nie, aby zignorować brakujący plik.

W przypadku renderowania wsadowego, wszystkie odniesienia brakujących plików są tymczasowo ustawione jako Ignoruj brakujący plik.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Rozwiązywanie brakujących obrazów
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.