Ukryj spis treści

Plik dziennika SOLIDWORKS

Plik dziennika SOLIDWORKS jest plikiem tekstowym rejestrującym czynności wykonane przez użytkownika w bieżącej sesji SOLIDWORKS. Plik ten jest najbardziej przydatny podczas tworzenia makr SOLIDWORKS Basic lub narzędzi programowania SOLIDWORKS API.

Podczas uruchamiania aplikacji SOLIDWORKS tworzy ona plik dziennika o nazwie swxJRNL.swj w następującej lokalizacji:

C:\Users\bieżący_użytkownik\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS wersja

Można zmienić lokalizację poprzez zmienienie wartości zmiennej SOLIDWORKS Journal Folders w rejestrze. Zmienna ta jest zlokalizowana w HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <wersja> > ExtReferences.

Jeżeli podczas tworzenia nowego pliku dziennika okaże się, że w docelowym folderze plik taki już istnieje i nie jest używany, to SOLIDWORKS skopiuje istniejący plik do swxJRNL.BAK, a następnie utworzy nowy plik. Zatem swxJRNL.swj reprezentuje bieżącą sesję, a swxJRNL.BAK reprezentuje poprzednią sesję.

Komunikat ostrzeżenia

Może pojawić się następujące ostrzeżenie:

Plik dziennika nie mógł zostać utworzony. Inna sesja SOLIDWORKS jest już uruchomiona na tym komputerze.

Możliwe przyczyny takiego komunikatu:

  • Użytkownik nie posiada uprawnień do zapisu dla danego foldera, co może zdarzyć się w zabezpieczonej sieci, w folderze, który posiada atrybuty tylko do odczytu dla użytkowników.
  • Plik dziennika jest już używany w innej sesji SOLIDWORKS, na danym komputerze lub na innym komputerze, czego przyczyną może być:
    • Druga sesja SOLIDWORKS próbuje utworzyć plik dziennika w tej samej lokalizacji co pierwsza sesja.
    • Sesja SOLIDWORKS została zakończona w nienormalny sposób, a plik dziennika nie został całkowicie zakończony.
    • Więcej niż jeden użytkownik kliknął dwukrotnie pliki w tym samym folderze, aby uruchomić SOLIDWORKS, co może zdarzyć się w udostępnianych folderach sieciowych.

Komunikat ostrzeżenia nie jest groźny i może zostać zignorowany, chyba że plik dziennika jest potrzebny do celów programowania. Jednakże wiele sesji SOLIDWORKS działających na tym samym komputerze, szczególnie jeżeli jedna sesja zostanie zakończona w nienormalny sposób, może powodować pogorszenie wydajności.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Plik dziennika SOLIDWORKS
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.