Ukryj spis treści

Sensory

Sensory monitorują wybrane właściwości części i złożeń i ostrzegają użytkownika, gdy wartości wykraczają poza określone limity.

Typy sensorów obejmują:
Właściwości masy Monitoruje takie właściwości, jak Masa, Objętość i Obszar powierzchni.
Wymiar Monitoruje wybrane wymiary.
Wykrywanie przenikania (Dostępne wyłącznie w złożeniach.) Monitoruje, czy w złożeniu występują przenikania pomiędzy wybranymi komponentami.
Bliskość (Dostępne wyłącznie w złożeniach.) Monitoruje złożenie dla przenikań pomiędzy zdefiniowaną linią a wybranymi komponentami. Na przykład: sensorów zbliżeniowych można użyć do modelowania laserowych wykrywaczy pozycji.
Dane symulacji (Dostępne w częściach i złożeniach, do użycia w SOLIDWORKS Simulation.) Monitoruje:
  • Dane symulacji, takie jak naprężenia, siły łącznika i współczynniki bezpieczeństwa w konkretnych obszarach modelu
  • Wyniki z badań stanu nieustalonego Simulation (nieliniowych, dynamicznych i testu upuszczenia )
Notyfikacje pojawiają się w określonych odstępach czasowych, aby powiadomić użytkownika o:
  • Sensorach, które wyzwoliły alerty
  • Sensorach, które są nieaktualne

Przykład powiadomienia:

Można również ustawić alert powiadamiający natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów. Gdy sensor wyzwala alert, jest on oznaczany flagą w drzewie operacji FeatureManager.

Sensory i ich bieżące wartości pojawiają się w folderze Sensory w drzewie operacji FeatureManager. Sensory są oznaczane flagami, aby poinformować o następujących stanach:
Sensor nie jest całkowicie zdefiniowany lub jest nieaktualny.
Sensor wyzwolił alert.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Sensory
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.