Ukryj spis treści

Migawki

Migawki można wykonywać w miejscach, do których później będzie trzeba wrócić.

Migawki są dostępne wyłącznie w złożeniach. Migawki można tworzyć, kiedy złożenie jest w pełnej pamięci, odciążone lub w trybie Przeglądania dużego projektu. Migawki można tworzyć wewnątrz aktywnego samouczka.

Migawki przechwytują stan obszaru graficznego, podobnie jak w przypadku dostosowanego nazwanego widoku, po czym zapisują go w operacji Przechwyć FM_snapshot na karcie DisplayManager_tab.gif menedżera wyświetlania DisplayManager w okienku menedżera. W odróżnieniu od dostosowanego nazwanego widoku, jeśli pewne części są ukryte w chwili wykonywania migawki, to zawsze będą ukryte po powróceniu do tej migawki.

Migawki zapisują orientację widoku oraz zbliżenie, stan widoczności komponentów, widoki przekrojów oraz widoki rozstrzelone. Migawki można przeglądać w modelach w pełnej pamięci, odciążonych oraz w trybie przeglądania dużego projektu niezależnie od trybu, w którym zostały utworzone.

Podczas wykonywania migawki z wnętrza aktywnego przejścia kąt kamery zostaje zarejestrowany obok orientacji widoku złożenia oraz stanu ukryj/pokaż komponentów. Uaktywnienie migawki, która została utworzona wewnątrz przejścia, powoduje automatyczne otwarcie tego przejścia.

Kliknąć Zrób migawkętool_Take_Snapshot_View.gif (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Oświetlenie i kamery > Zrób migawkę, lub nacisnąć Alt + spacja.

W folderze MigawkiFM_snapshot można:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy migawkę FM_snapshot i dodać komentarz (maksymalnie 140 znaków)
  • Dwukrotnie kliknąć migawkę FM_snapshot, aby powrócić do danego widoku złożenia
  • Zmienić nazwy migawki FM_snapshot metodą kliknij-odczekaj-kliknij.
  • Zatrzymać wskaźnik na migawce FM_snapshot, aby zobaczyć podgląd oraz komentarz
    LDR_Snapshot.gif
Po każdym otwarciu złożenia tworzona jest migawka o nazwie Start. Po wprowadzeniu zmian, takich jak ukrycie, powiększenie lub obrócenie komponentów, można kliknąć migawkę Start i przywrócić obszar graficzny do stanu, w jakim się znajdował w momencie otwierania złożenia. Nie jest możliwe usunięcie migawki Start, zmiana jej nazwy ani dodanie do niej komentarzy.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Migawki
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.