Ukryj spis treści

Przechowywanie dostosowanej zawartości

Można zapisać dostosowane wyglądy, kalkomanie i sceny w odpowiednich menedżerach właściwości PropertyManager.

Wyglądy

W menedżerze właściwości PropertyManager Wyglądy, kliknąć Zaawansowane. Na karcie Kolor/Obraz, w części Wygląd, kliknąć Zapisz wygląd.

Kalkomanie

W menedżerze właściwości PropertyManager Kalkomania kliknąć kartę Obraz. Na karcie Podgląd kalkomanii, kliknąć Zapisz kalkomanię.

Sceny

W menedżerze właściwości PropertyManager Edytuj scenę, kliknąć kartę Zaawansowane. W części Plik sceny, kliknąć Zapisz scenę.

Dostosowane foldery w Okienku zadań

Po zapisaniu pliku dostosowanego pojawia się monit o dodanie folderu zawierającego plik do folderów wyglądów, kalkomanii lub scen w Okienku zadań. Kliknięcie Tak powoduje dodanie niebieskiego folderu zawierającego plik do Okienka zadań:

  Dostosowane wyglądy
  Dostosowane kalkomanie
  Dostosowane sceny

W Okienku zadań można skopiować wszystkie wyglądy, sceny i kalkomanie klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Kopiuj. Można wycinać, kopiować, wklejać, usuwać i zmieniać nazwy dostosowanych wyglądów, scen i kalkomanii klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie z menu podręcznego.

Foldery wyszczególnione w oknie dialogowym Lokalizacje plików

Foldery dostosowane w Okienku zadań są zsynchronizowane z folderami w części Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików dla folderów typu Dostosowane - Wyglądy, Dostosowane - Kalkomanie oraz Dostosowane - Sceny. Dodanie lub usunięcie pliku w jednej lokalizacji powoduje zmianę w obydwu miejscach.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Przechowywanie dostosowanej zawartości
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.