Ukryj spis treści

Obiekty powierzchniowe

Obiekt powierzchniowy to ogólny termin, który opisuje geometrie o zerowej grubości, takie jak: pojedyncze powierzchnie, połączone powierzchnie, przycięte i zaokrąglone powierzchnie itd. W pojedynczej części mogą występować wielokrotne obiekty powierzchniowe.

Możemy wybrać obiekt powierzchniowy z obszaru graficznego używając polecenia Filtruj obiekty powierzchniowe na pasku narzędzi Filtr wyboru. Przy pomocy polecenia Filtruj obiekty powierzchniowe można wybierać wszystkie typy powierzchni.

Wskaźnik zmienia się na gdy znajdzie się nad obiektem powierzchniowym. Obiekty powierzchniowe mogą obejmować:
  • Powierzchnie o pojedynczej ścianie
  • Powierzchnie o wielu ścianach
  • Powierzchnie połączone
  • Powierzchnie zaokrąglone
  • Przycięte i wydłużone powierzchnie
  • Importowane powierzchnie
  • Powierzchnie planarne i powierzchnie środkowe
  • Powierzchnie utworzone przez wyciągnięcie, obrót wokół linii środkowej, wyciągnięcie po profilach, wyciągnięcie po ścieżce, odsunięcie, rozejście promieniowe lub wypełnienie
Aby wybrać pojedynczą ścianę w skomplikowanym obiekcie powierzchniowym, należy użyć polecenie Filtr ścian na pasku narzędzi Filtr wyboru.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Obiekty powierzchniowe
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.