Ukryj spis treści

Hierarchia wyglądów

W części można dodawać wyglądy do ścian, operacji, obiektów oraz do samej części. W złożeniu można dodawać wyglądy do komponentów.

Do wyglądów stosuje się hierarchia, w zależności od miejsca ich przypisania w modelu.

  • Wygląd ściany jest widoczny, nawet jeżeli jej operacja rodzica posiada przypisany wygląd.
  • Wygląd operacji jest widoczny, nawet jeżeli jej obiekt rodzica posiada przypisany wygląd.
  • Wygląd obiektu jest widoczny, nawet jeżeli jego część rodzica posiada przypisany wygląd.
  • Wygląd komponentu (tylko w złożeniach) zastępuje wszystkie przypisania wyglądu w ścianach, operacjach, obiektach lub częściach komponentu.

Poniższy przykład opisuje hierarchię widoków.

Z okna dialogowego Wyglądy przejść do wyglądu i przeciągnąć go do modelu. Wyświetlony zostanie podgląd wyglądu.
Po zwolnieniu myszy pojawi się podręczny pasek narzędzi. Zatrzymanie wskaźnika nad każdym elementem na pasku narzędzi wyświetla podgląd wyglądu zastosowanego do danego obszaru modelu.
Zastosować wygląd do ściany.

Zastosować wygląd do operacji.

Wynik: Operacja przyjmuje nowy wygląd za wyjątkiem miejsca, gdzie jest on zastąpiony przez przypisania dotyczące ścian.

Zastosować wygląd do obiektu.

Wynik: Obiekt przyjmuje nowy wygląd za wyjątkiem miejsca, gdzie jest on zastąpiony przez przypisania dotyczące operacji lub ścian.

Zastosować wygląd do całej części.

Wynik: Część przyjmuje nowy wygląd za wyjątkiem miejsca, gdzie jest on zastąpiony przez przypisania dotyczące obiektów, operacji lub ścian.

Jeżeli złożenie zawiera dwa identyczne komponenty, należy przypisać wygląd do komponentu położonego najdalej na prawo.

Wynik: Komponent przyjmuje nowy wygląd. Część bez przypisanego wyglądu komponentu jest wyświetlana z wyglądem przypisanym na poziomie części lub niższym.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Hierarchia wyglądów
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.