Ukryj spis treści

Podstawowe polecenia: Wytnij, kopiuj, wklej, cofnij i ponów

Wytnij

Usuwa wybrane elementy i umieszcza je w Schowku Microsoft Windows.

Aby wyciąć, należy:

 1. Wybrać jeden lub więcej elementów do wycięcia.
 2. Kliknąć Wytnij (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Edytuj > Wytnij lub wcisnąć Ctrl+X.

Kopiuj

Polecenie to kopiuje jeden lub więcej elementów do Schowka systemu Microsoft Windows.

Aby skopiować, należy:

 1. Wybrać jeden lub więcej elementów do skopiowania.
 2. Kliknąć Kopiuj (pasek narzędzi Standard) lub Edycja > Kopiuj lub nacisnąć Ctrl+C.

Wklej

Polecenie to kopiuje zawartość schowka do bieżącego dokumentu szkicu, części, złożenia lub rysunku.

Aby wkleić zawartość schowka, należy:

 1. Jeżeli to konieczne, wybrać odpowiednie miejsce docelowe dla wklejanego elementu. Na przykład:

  Jeżeli schowek zawiera szkic, należy wybrać ścianę lub płaszczyznę, na której należy wkleić ten szkic.

  Jeżeli schowek zawiera operację wyciągnięcia lub obrotu, bądź otwór, należy wybrać ścianę, na której należy wkleić tą operację.

 2. Kliknąć Wklej lub Edytuj > Wklej lub wcisnąć Ctrl+V.

Cofnij

Odwraca ostatnio wykonane zmiany, jeżeli to możliwe.

Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, należy:

 • Kliknąć Cofnij (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Edytuj > Cofnij lub nacisnąć klawisze Ctrl+Z.

Cofanie wielu operacji

Aby cofnąć wiele operacji, należy:

 1. Kliknąć listę cofnij , aby wyświetlić listę czynności, które można cofnąć. Ostatnio wykonane czynności znajdują się na górze listy.
 2. Wybrać dowolną czynność z listy. Wybrana czynność i wszystkie czynności znajdujące się na liście powyżej niej zostaną cofnięte.

Wykonaj ponownie

Odwraca ostatnio wykonane polecenia Cofnij, jeżeli to możliwe. Polecenie Ponów jest dostępne tylko dla szkiców w dokumentach części i złożeń.

Aby ponowić ostatnio cofniętą czynność, należy:

 • Kliknąć Ponów (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Edytuj > Ponów lub wcisnąć Ctrl+Y.

  Jeżeli użytkownik wyszedł ze szkicu, nadal może on cofać akcje wykonane w szkicu. Powrócić do trybu edycji szkicu i kliknąć Cofnij .Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Podstawowe polecenia: Wytnij, kopiuj, wklej, cofnij i ponów
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.