Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Collapse Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Podstawowe koncepcje
Podstawowe polecenia: Wytnij, kopiuj, wklej, cofnij i ponów
Expand Pomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowePomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowe
Expand Podstawy dokumentuPodstawy dokumentu
Expand Informacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKSInformacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKS
Expand WyświetlajWyświetlaj
Expand WybórWybór
Expand Właściwości plikuWłaściwości pliku
Expand Narzędzie pomiaruNarzędzie pomiaru
Expand SensorySensory
Collapse RównaniaRównania
Dostęp do okna dialogowego Równania
Collapse Używanie interfejsu równańUżywanie interfejsu równań
Expand Cztery widoki równańCztery widoki równań
Sortowanie i filtrowanie równań
Wybieranie kilku wierszy
Cofnij i Ponów
Wpisywanie z odgadywaniem tekstu
Wartości przyrostu ze strzałkami pokrętła
Nawigacja w komórkach tabeli
Sprawdzanie składni z kodowaniem kolorystycznym
Opcja Automatyczna kolejność rozwiązywania
Ostrzeżenie o zależności cyklicznej
Łączenie z plikiem tekstowym
Wygaszanie operacji
Komponenty z wieloma wystąpieniami
Opcja Zmierz
Expand Tworzenie i edycja równań w oknie dialogowym RównaniaTworzenie i edycja równań w oknie dialogowym Równania
Expand Zmienne globalneZmienne globalne
Równania w złożeniach
Expand Konfigurowanie równańKonfigurowanie równań
Expand Połączone wartościPołączone wartości
Expand Współużytkowanie równań wśród modeliWspółużytkowanie równań wśród modeli
Expand Tworzenie równań w oknie dialogowym ModyfikujTworzenie równań w oknie dialogowym Modyfikuj
Tabele konfiguracji i równania
Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager
Expand Przykład równaniaPrzykład równania
Expand Branżowe narzędzia projektowaniaBranżowe narzędzia projektowania
Xpert - Informacje ogólne
Dodatki
Expand Szybki start SOLIDWORKSSzybki start SOLIDWORKS
Expand Łączenie i osadzanie obiektówŁączenie i osadzanie obiektów
Expand Rejestrowanie i odtwarzanie makrRejestrowanie i odtwarzanie makr
Expand  Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach
Interfejs API SOLIDWORKS
Harmonogram zadań SOLIDWORKS
SOLIDWORKS - informacje
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Komponenty z wieloma wystąpieniami

W oknie dialogowym Równania są wyświetlane składniki, do których odniesienie jest podane numerem unikatowym wystąpienia. Równania można stosować do określonych wystąpień. Dzięki temu nie zaistnieje niejednoznaczność dotycząca wystąpienia, do którego zostało podane odwołanie w każdym równaniu.

Na przykład następujące równania dotyczą tej samej części BigAndSmall, która ma wystąpienia <1> i <2>. W oknie dialogowym Równania można wybrać wystąpienia, do których dane równanie ma być stosowane.

"HoleWidth@Sketch1" = "Width@Sketch1@BigAndSmall<2>.Part"
"HoleDepth@Cut-Extrude1" = "Depth@Boss-Extrude1@BigAndSmall<1>.Part" / 2.0
"HoleWidthOffset@Sketch1" = ("Width@Sketch1@BigAndSmall<1>.Part" / 2) - ("Width@Sketch1@BigAndSmall<2>.Part" / 2)
Numer wystąpienia jest zawsze wyświetlany w nawiasach trójkątnych (< >).

W poprzednich wersjach program nie wyświetlał numeru wystąpienia. Zamiast tego wybierał ostatnie wystąpienie i operację dostępną w pamięci.

Wyświetlanie równań z wieloma wystąpieniami

Podczas pracy z równaniami w programie SOLIDWORKS 2011, w oknie dialogowym Równania mogą wystąpić błędy, jeśli spełnione zostaną oba następujące warunki:

  • Część lub komponent, do którego odnoszą się równania ma wiele wystąpień w modelu.
  • Równania są połączone z plikiem zewnętrznym.

Liczba wystąpień nie jest początkowo odzwierciedlona w pliku zewnętrznym. Aby rozwiązać tę niezgodność, należy zaktualizować plik zewnętrzny, eksportując równania do pliku zewnętrznego i przebudowując model.

Rozwiązywanie problemów z wieloma wystąpieniami

W celu rozwiązania problemów z wieloma wystąpieniami należy:

  1. W każdym z widoków w oknie dialogowym Równania kliknąć Eksportuj.

    Pojawi się okno dialogowe Eksport równań. W tym oknie dialogowym są dwie kolumny. Pierwsza kolumna zawiera równania, które zostaną wyeksportowane do pliku tekstowego. W drugiej kolumnie są zawarte równania, które zostaną połączone pomiędzy modelem a plikiem tekstowym, aby zmiany były powielane w obu tych miejscach. Domyślnie eksportowane i łączone są wszystkie równania.

  2. W oknie dialogowym Eksport równań pozostawić wszystkie pola wyboru zaznaczone, po czym kliknąć Eksportuj.

    Opcja Połącz z plikiem zewnętrznym jest zaznaczona w oknie dialogowym Równania. Pojawia się także ścieżka do pliku tekstowego.

  3. Kliknąć PrzebudujTool_Rebuild_Standard.png, a następnie kliknąć OtwórzOTTool_Open_Standard.gif.
Numery wystąpień wyświetlają się w pliku tekstowym zgodnie z przeznaczeniem.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Komponenty z wieloma wystąpieniami
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.