Ukryj spis treści

Configuration Publisher

W oknie dialogowym Configuration Publisher można zdefiniować dostosowany menedżer właściwości PropertyManager do wybierania konfiguracji części i złożeń. Ten menedżer właściwości PropertyManager jest używany podczas dodawania komponentu do złożenia w SOLIDWORKS lub podczas pobierania modelu z 3D ContentCentral.

W SOLIDWORKS

Przy użyciu dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Dostosowany menedżer właściwości PropertyManager ułatwia wybieranie żądanej konfiguracji podczas wstawiania komponentu do złożenia. Podczas wstawiania komponentu pojawia się menedżer właściwości PropertyManager, w którym wybierana jest konfiguracja w oparciu o parametry modelu. Jeżeli w późniejszym czasie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji na inną, należy ponownie uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager i wybrać inne parametry modelu.


Bez użycia dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Podczas wstawiania komponentu do złożenia bez użycia dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager, oprogramowanie wykorzystuje aktywną konfigurację pliku komponentu (w przypadku użycia narzędzia Wstaw komponent ) albo pozwala użytkownikowi na wybranie z listy konfiguracji (na przykład w przypadku przeciągania komponentu z Eksploratora Windows). Jeżeli w późniejszym czasie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji na inną, należy poddać edycji właściwości komponentu i wybrać pozycję na liście nazw konfiguracji. Znalezienie prawidłowej konfiguracji może być trudne, jeżeli lista jest długa lub gdy nazwy konfiguracji nie są wystarczająco opisowe.


W 3D ContentCentral

Jeżeli użytkownik pIanuje publikowanie modelu w 3D ContentCentral, może wykorzystać narzędzie Configuration Publisher do zdefiniowania dostosowanego interfejsu, aby umożliwić użytkownikom końcowym wybór konfiguracji w oparciu o parametry modelu. Interfejs ten funkcjonuje identycznie jak menedżer właściwości PropertyManager w SOLIDWORKS. Różny jest tylko wygląd.

Po utworzeniu dostosowanego interfejsu dla modelu, można załadować model do 3D ContentCentral bezpośrednio z okna dialogowego Configuration Publisher.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Configuration Publisher
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.