Ukryj spis treści

Opcje kalkulacji kosztów

W oknie dialogowym Opcje kalkulacji kosztów można definiować zastępować opcje kalkulacji kosztów na poziomie systemowym.

Można wybrać opcje kalkulacji kosztów dla arkusza blachy, aby wykonać następujące czynności:
 • Oszacować koszt części arkusza blachy na podstawie szablonu obróbki.
 • Zastosować stałe koszty do operacji arkusza blachy, takich jak zgięcia, podwinięcia lub operacje z biblioteki.
Można wybrać opcje kalkulacji kosztów obróbki, aby:
 • Rozpoznać usunięty materiał jako operację objętości.
 • Przypisać domyślną operacji obróbki do operacji objętości lub obliczyć koszt operacji objętości poprzez przypisanie koszty na objętość usuniętego materiału.
 • Ustawić domyślną operację wykończenia powierzchni dla frezowania i toczenia części.
 • Zastąpić ustawienia szablonu dla wykańczania opartego na odsunięciu. Można wpisać wartość odsunięcia od obrobionej powierzchni dla operacji wykańczania i półwykańczania.

Okno dialogowe Opcje kalkulacji kosztów

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Opcje kalkulacji kosztów:

 • W okienku zadań Costing kliknąć Opcje kalkulacji kosztów CostingOptions_up.png (lewy górny róg).

Opcje kalkulacji kosztów - Domyślne

Można usprawnić proces kalkulacji kosztów za pomocą wartości domyślnych, aby wartości w okienkach zadań kalkulacji kosztów były wstępnie wprowadzane według indywidualnych potrzeb klienta.

W celu uzyskania dostępu do ustawień domyślnych w oknie dialogowym Opcje kalkulacji kosztów Costing kliknąć kartę Domyślne.

Metoda produkcji

Ogólny obiekt Ogólny obiekt to każdy obiekt nie będący arkuszem blachy lub członem konstrukcyjnym. Należy wybrać jedną z poniższych metod produkcji:
 • Skrawanie
 • Tworzywa sztuczne
 • Odlew
 • Drukowanie 3D
Arkusz blachy
Jako metoda produkcji dla arkusza blachy jest obecnie dostępna także opcja Obrabiana płyta.
Należy wybrać jedną z poniższych metod produkcji:
 • Arkusz blachy
 • Obrabiana płyta
Człon konstrukcyjny   Należy wybrać jedną z poniższych metod produkcji:
 • Człon konstrukcyjny
 • Skrawanie
 • Tworzywa sztuczne
 • Odlew
 • Drukowanie 3D

Szablon

Ogólny obiekt Ogólny obiekt to każdy obiekt nie będący arkuszem blachy lub członem konstrukcyjnym. Wybrać domyślny szablon dla części skrawanych, tworzyw sztucznych, odlewów, wydruków 3D lub części konstrukcji spawanych.
Arkusz blachy   Należy wybrać domyślny szablon dla części arkusza blachy.
Części wieloobiektowe   Należy wybrać domyślny szablon dla części wieloobiektowych.

Material

Wybrać klasę i materiał zgodnie z potrzebami.

Typ produktu wyjściowego

Obróbka obiektu produktu wyjściowego   Wybierz jeden z następujących typów:
 • Blok
 • Walec
 • Płyta
Rozmiar wyjściowego arkusza blachy   Wybierz jeden z następujących typów:
 • Ramka graniczna
 • Rozłożony model
Typ wyjściowego członu konstrukcyjnego   Wybierz jeden z następujących typów:
 • Na długość
 • Na długość zapasu

Ilość

Pojedynczy obiekt   Wprowadzić wartość dla opcji Całkowita liczba części i Rozmiar serii.
Wielo-obiekt   Wprowadzić wartość dla opcji Całkowita liczba części i Rozmiar serii.

Opcje kalkulacji kosztów – Zastępowanie ustawień szablonu

Zastępowania ustawień szablonu kalkulacji kosztów należy użyć w celu zdefiniowania lub pominięcia opcji kalkulacji kosztów na poziomie systemu.

Aby zastąpić ustawienia szablonu kalkulacji kosztów, należy w oknie dialogowym Opcje kalkulacji kosztów kliknąć kartę Zastępowanie szablonu.

Przetwarzanie usuniętego materiału

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Użyj standardowego rozpoznawania procesu produkcyjnego

Definiuje standardowy materiał, który zostanie usunięty w konkretnych operacjach obróbki.

Użyj dostosowywanego rozpoznawania operacji objętości

Definiuje standardowy materiał, który zostanie usunięty w operacjach objętości. Można zastosować opcje operacji objętości, aby dostosować szacunkowe koszty usuniętego materiału.

   

Przetwarzanie operacji

Użyj niestandardowo zdefiniowanego kosztu Pozwala na określenie dostosowanych kosztów operacji zgięcia, podwinięcia lub operacji z biblioteki.  
Rozpoznawanie operacji szczelinowych Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Rozpoznawaj operacje szczelinowe

Traktuje operacje szczeliny jako otwory.

Rozpoznawaj operacje szczeliny jako operacje objętości

Traktuje operacje szczeliny jako operacje objętości do szacowania kosztów.

Wybrać Pokaż szczeliny z nieokreśloną objętością w folderze NCA, aby przenieść szczeliny bez objętości do folderu Nie przypisano kosztu.

 
Obliczanie operacji objętości Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Domyślna operacja skrawania

Przypisuje wybrane operacje obróbki skrawaniem do oszacowania kosztu usunięcia objętości materiału z obiektu produktu wyjściowego.

Można wybrać jedną z następujących operacji:
 • Frez płaski
 • Frez kulisty
 • Frez czołowy
 • Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS)
 • Wiertło karbidowe
 • Obracanie OD
 • Obracanie ID

Koszt na usuniętą objętość

Pozwala na przypisanie stałego kosztu na jednostkę objętości usuniętego materiału, zamiast obliczania kosztu w oparciu o rozmiary narzędzi i szybkość usuwania materiału. Można określić dostosowane koszty wstępnego przygotowania, wstępnego wykończenia i wykończenia.

 

Zakończ przetwarzanie

Domyślny typ operacji wykańczania Określa domyślny typ operacji wykańczania:

Skórowanie

Częściowe obrobienie

Wykańczanie

 
Zastąp ustawienia szablonu dla opartego na odsunięciu wykańczania Oblicza koszt na jednostkę objętości elementów półwykończonych i wykończonych w oparciu o odległość odsunięcia zamiast w oparciu o dane szablonu. Odległość odsunięcia jest to operacja odległości odsunięcia od obrobionej powierzchni.  

Inne opcje

Zapisz jako nadpisane ustawienia Costing Ustawia wybór jako domyślne opcje kalkulacji kosztów przy każdej szacowanej obróbce i części arkusza blachy.
Ta opcja jest stosowana tylko do części, których koszty nie zostały jeszcze oszacowane.
 


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Opcje kalkulacji kosztów
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.