Ukryj spis treści

SOLIDWORKS Costing – informacje ogólne

Narzędzie jest pomocne dla projektantów przy podejmowaniu decyzji z uwzględnieniem kosztów produkcji, a także pomaga producentom ustalić ceny dla klientów. Po każdej zmianie projektu natychmiast widoczny jest nowy, zaktualizowany koszt oraz jego szczegółowy rozkład. Możliwe jest także tworzenie automatycznych raportów kosztów.

Narzędzie Costing opiera się na informacjach o produkcji i materiałach zawartych w szablonach. W szablonach można również określić materiał do utworzenia części, proces produkcji (np. cięcie laserowe, zginanie czy frezowanie), metodę produkcji (obróbka, odlewanie, formowanie wtryskowe, druk 3D), a także przypisany koszt tych materiałów i operacji produkcyjnych i metod. Szablony pozwalają też na tworzenie operacji dostosowanych, np. pakowania, pozycji planowania ERP, malowania czy czyszczenia.

Z narzędzia Costing mogą korzystać różne osoby:
 • Projektanci: Narzędzie Costing pozwala uzyskać szacunkowy koszt wyprodukowania części. Narzędzie Costing może też porównywać modele i umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie kosztów we wcześniejszej fazie procesu projektowania. Można porównać scenariusze "wariantowe" obejmujące np. usuwanie funkcji, zmianę materiałów czy wykorzystanie innych procesów produkcyjnych, a następnie przyjrzeć się, jak wpływa to na koszty. Szacowanie kosztów jest powtarzalne, ponieważ podstawą wyników są dane z szablonów. Przy określaniu kosztów można więc zawsze wykorzystywać te same informacje zapisane w szablonie.
  Można oszacować koszt części, w minimalnym stopniu polegając na szablonach. Można także oszacować koszty części w oparciu o koszt na usuniętą objętość.
 • Producenci: Narzędzie Costing zwraca dokładne ceny z uwzględnieniem materiałów, procesów i innych powiązanych kosztów, które trzeba ponieść przy produkcji części. Narzędzie Costing przyspiesza też proces określania cen w porównaniu z metodami ręcznymi, jak np. za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, funkcji obliczeniowych czy szacowania usuniętego materiału. Ponadto narzędzie Costing pomaga w eliminacji błędów i stanowi dokładny oraz powtarzalny system wyznaczania cen, który można aktualizować przy każdej zmianie ceny materiału czy kosztów pracy.

Do oszacowania kosztu arkusza blachy, metalu obrabianego, tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo, odlewów, wydruków 3D oraz części wieloobiektowych i konstrukcji spawanych można użyć narzędzia Costing:

Części arkusza blachy

Operacje kalkulacji kosztów obejmują:
 • Operacje cięcia arkusza blachy (cięcie laserem, strumieniem wody czy plazmą)
 • Operacje z biblioteki (operacje wykrawania czy formowania)
 • Zgięcia
 • Operacje dostosowane (malowanie, anodyzacja czy obróbka cieplna)
 • Operacje maszynowe oraz operacje przygotowania procesu (np. koszt przygotowania prasy krawędziowej)
Narzędzie Costing automatycznie rozpoznaje część arkusza blachy jako część zawierającą operacje arkusza blachy, takie jak kołnierze, zgięcia lub narzędzia formowania. Operacje takie jak otwory i wycięcia są rozpoznawane jako ścieżki cięcia dla operacji cięcia laserowego, strumieniem wody czy plazmą.

Części obrabiane

Części obrabiane maszynowo, takie jak blok materiału lub płyta materiału (np. płyty metalowe lub cylindry). Części obrabiane maszynowo są wiercone, frezowane lub obracane, a następnie przecięte strumieniem wody lub plazmą w celu osiągnięcia końcowego kształtu.

Przy obliczaniu kosztu obrobienia obiektu produktu w kształcie bloku lub cylindra narzędzie Costing obejmuje następujące elementy:
 • Operacje frezowania (licowanie, frezowanie frezem płaskim lub kulistym oraz fazowanie)
 • Operacje wiercenia (wiercenie otworów nieprzelotowych i przelotowych, rozwiercanie i gwintowanie)
 • Operacje obracania OD, obracania ID i obracania ściany dla części cylindrycznych
 • Operacje z biblioteki
 • Operacje dostosowane (malowanie, anodyzacja czy obróbka cieplna)
 • Operacje maszynowe oraz operacje przygotowania procesu (np. koszt przygotowania frezarki)
Części produkowane z płyt obejmują nie tylko operacje frezowania, toczenia i wiercenia, lecz również techniki, takie jak cięcie laserowe, strumieniem wody bądź plazmą. Przy obliczaniu kosztu obrobienia płyty produktu wyjściowego narzędzie Costing obejmuje następujące elementy:
 • Operacje frezowania (licowanie, frezowanie frezem płaskim lub kulistym oraz fazowanie)
 • Operacje wiercenia (wiercenie otworów nieprzelotowych i przelotowych, rozwiercanie i gwintowanie)
 • Operacje z biblioteki
 • Operacje dostosowane (malowanie, anodyzacja czy obróbka cieplna)
 • Operacje maszynowe oraz operacje przygotowania procesu (np. koszt przygotowania frezarki)
 • Operacje skrawania (operacje cięcia laserem, strumieniem wody czy plazmą)

Części odlewane

W celu kalkulacji kosztów części odlewanych program SOLIDWORKS Costing:

 • Analizuje objętości części, aby ustalić koszt materiału.
 • Określa czas potrzebny na zakończenie cyklu, w tym ogrzewanie, wtrysk, chłodzenie oraz wysunięcie części.
Ze względu na zmienność kosztów należy bezpośrednio podać koszt oprzyrządowania (lub formy).

Dodatek SOLIDWORKS Costing określa:

 • Koszt materiału
 • Koszt produkcji
 • Koszt formy (w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika)
W przypadku części odlewanych do określenia kosztów używa się szablonu obróbki.

Plastikowe części formowane wtryskowo

W celu kalkulacji kosztów plastikowych części wykonanych w formach wtryskowych oprogramowanie SOLIDWORKS:

 • Analizuje objętości części, aby ustalić koszt materiału.
 • Określa czas potrzebny na zakończenie cyklu, w tym ogrzewanie, wtrysk, chłodzenie oraz wysunięcie części.
Ze względu na zmienność kosztów należy bezpośrednio podać koszt oprzyrządowania (lub formy).

Dostępne są dwa systemy rynien:

 • Forma gorącej rynny
 • Forma zimnej rynny
W szablonie są zdefiniowane wartości dla każdego typu układu rynny.

Dodatek SOLIDWORKS Costing określa:

 • Koszt materiału
 • Koszt produkcji
 • Koszt formy (w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika)
W przypadku części formowanych wtryskowo do określenia kosztów używa się szablonu obróbki.

Części drukowane 3D

W celu kalkulacji kosztów wydruków 3D program SOLIDWORKS Costing:

 • Analizuje objętości części, aby ustalić koszt materiału.
 • Szacuje czas potrzebny na nałożenie materiału w drukarce 3D i jego stygnięcie pomiędzy warstwami.
Należy dodać wszelkie dodatkowe koszty materiałów pomocniczych.

Dodatek SOLIDWORKS Costing określa:

 • Koszt materiału
 • Koszt produkcji
W przypadku części drukowanych w 3D do określenia kosztów używa się szablonu obróbki.

Konstrukcje spawane

Do konstrukcji spawanych zalicza się wieloobiektowe konstrukcje spawane i jednoobiektowe człony konstrukcyjne. Narzędzie Costing:

 • Otwiera wieloobiektową konstrukcję spawaną lub jednoobiektowy człon konstrukcyjny. Jeżeli obiekt zawiera Człon konstrukcyjny w drzewie operacji FeatureManager, program Costing automatycznie określa koszt członu konstrukcyjnego jako wyciągniętej części.
 • Określić koszty dla długości lub dla długości zapasu.
 • Obsługuje informacje o kosztach dla ściegów spoiny oraz ściegów spoiny pachwinowej w szablonach wieloobiektowych. Koszt dla ściegów spoiny pachwinowej jest stosowany do wszystkich ściegów spoiny pachwinowej. Koszt dla ściegów spoiny jest dobierany automatycznie w oparciu o informacje o ściegu spoiny.

Narzędzie Costing można zastosować względem części wieloobiektowych, zawierających obiekty arkusza blachy, obrobione, spawane i inne. W przypadku obiektów, które nie są obiektami arkusza blachy obrobionymi ani spawanymi, można przypisać dostosowany koszt lub wykluczyć je z oszacowania kosztu.

SOLIDWORKS Costing nie obsługuje części produkowanych przez frezowanie w trzech wymiarach lub formowanie wtryskowe.

Koszty obliczane za pomocą narzędzia kalkulacji kosztów Costing są dokładne na tyle, na ile pozwala dokładność danych w szablonach. Chociaż w oprogramowaniu SOLIDWORKS dostępne są wstępnie wypełnione szablony, najlepiej jest utworzyć szablony dostosowane, oparte na własnych kosztach producenta. Aby uzyskać rzeczywiste koszty, przy tworzeniu szablonów dostosowanych zaleca się współpracę z własnym działem produkcji oraz z wykonawcami zewnętrznymi.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   SOLIDWORKS Costing – informacje ogólne
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.