Ukryj spis treści

Wymiary i rysunki DimXpert Wymiarów

Wymiary i tolerancje utworzone przy użyciu DimXpert Wymiarów dla części można importować do rysunków, w tym również do widoków przekroju.

Nie można używać menedżera właściwości PropertyManager Elementy modelu do importowania wymiarów DimXpert Wymiarów do rysunków.
Notatki
 • Powyższych procedur należy używać do importowania adnotacji do widoków szczegółów i widoków rzutowania.
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Adnotacje i kliknąć Pokaż adnotacje DimXpert Wymiarów, aby pokazać lub ukryć uprzednio importowane wymiary i tolerancje DimXpert Wymiarów.
 • W rysunkach można zmieniać tylko cechy charakterystyczne wyświetlania wymiarów i tolerancji utworzonych przy użyciu DimXpert Wymiarów dla części. Nie można edytować wartości tolerancji ani żadnych kryteriów wprowadzonych w ramce regulacji operacji tolerancji położenia i kształtu.
 • W menedżerze właściwości PropertyManager Widok rysunku:
  Skala Aby zachować to samo zrównoważenie pomiędzy adnotacjami a geometrią ukazaną w widokach adnotacji w częściach, podczas importowania widoków rysunku należy wybrać opcję Użyj skali niestandardowej i Użyj skali tekstu modelu.
 • W rysunku kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif > Właściwości dokumentu > Wymiary:

  W części Odległość odsunięcia, wybrać Układ widoku adnotacji, aby zachować układ zdefiniowany w widoku adnotacji. Zaznaczenie tej opcji należy usunąć, aby użyć układu rysunku w celu umieszczenia wymiarów.

 • Jeżeli nowe wymiary DimXpert Wymiarów zostaną dodane do widoków adnotacji, dla których utworzono już widoki rysunku, pojawia się menedżer właściwości PropertyManager Aktualizacja adnotacji. Ten menedżer właściwości PropertyManager pojawia się tylko jeden raz, przy każdym dodaniu nowych wymiarów DimXpert Wymiarów. Jeżeli adnotacje nie zostaną zaktualizowane w tym czasie, konieczne jest kliknięcie Widok > Ukryj/Pokaż adnotacje , aby pokazać zaktualizowane adnotacje.
 • Tolerancje i wymiary DimXpert Wymiarów domyślnie są koloru fioletowego. Aby zmienić domyślny kolor, kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif > Kolory . W części Ustawienia schematu kolorów, należy wybrać Adnotacje > DimXpert Wymiarów i wybrać nowy kolor.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Wymiary i rysunki DimXpert Wymiarów
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.