Ukryj spis treści

Wyświetlanie adnotacji w częściach i złożeniach

Do modelu złożenia lub części można dodawać takie adnotacje jak wymiary, notatki oraz symbole.

Można:

 • Wybrać typy adnotacji do wyświetlenia we Właściwościach adnotacji.
 • Sterować wyświetlaniem adnotacji przy pomocy wyborów z menu podręcznego w Adnotacjach w drzewie operacji FeatureManager.
 • Importuj adnotacje z modelu do rysunku.

Przełączanie wyświetlania adnotacji

Aby przełączyć wyświetlanie adnotacji, należy:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Adnotacje i zaznaczyć (lub odznaczyć) elementy do wyświetlenia:
  Opcja Opis
  Wyświetlaj adnotacje Wyświetlane są wszystkie typy adnotacji, które są wybrane w oknie dialogowym Właściwości adnotacji. Ma to taki sam efekt, jak zaznaczenie pola wyboru Wyświetlaj adnotacje w oknie dialogowym Właściwości adnotacji.
  Pokaż wymiary operacji Ma to taki sam efekt, jak zaznaczenie pola wyboru Wymiary operacji w części Filtr wyświetlania w oknie dialogowym Właściwości adnotacji.
  Pokaż wymiary orientacyjne Ma to taki sam efekt, jak zaznaczenie pola wyboru Wymiary orientacyjne w części Filtr wyświetlania w oknie dialogowym Właściwości adnotacji.
  Pokaż adnotacje DimXpert Wymiarów Ma to taki sam efekt, jak zaznaczenie pola wyboru Wymiary DimXpert Wymiarów w części Filtr wyświetlania w oknie dialogowym Właściwości adnotacji.

Przełączanie wyświetlania zaznaczonych wymiarów operacji

Aby przełączyć wyświetlanie wybranych wymiarów operacji, należy:

 • Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Aby ukryć indywidualny wymiar, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Ukryj.
  • Aby ukryć wszystkie wymiary wybranej operacji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy tę operację w drzewie operacji FeatureManager lub kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną ze ścian operacji i wybrać Ukryj wszystkie wymiary.
  • Aby ponownie wyświetlić wymiary, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację lub jedną z jej ścian i wybrać Pokaż wszystkie wymiary.
  • Aby pokazać nazwy wymiarów, należy kliknąć Widok > > Nazwy wymiarów lub Ukryj/pokaż elementy > Przeglądaj nazwy wymiarów (pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty).


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Wyświetlanie adnotacji w częściach i złożeniach
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.