Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Collapse PowierzchniePowierzchnie
Obiekty powierzchniowe
Expand Operacje powierzchniOperacje powierzchni
Collapse Elementy sterujące powierzchniElementy sterujące powierzchni
Wydłużanie powierzchni
Expand Zaokrąglenie powierzchniZaokrąglenie powierzchni
Expand Połączenie powierzchniPołączenie powierzchni
Powierzchnia środkowa
Expand Wypełnienie powierzchniWypełnienie powierzchni
Expand Przycięcie powierzchniPrzycięcie powierzchni
Expand Cofnięcie przycięcia powierzchniCofnięcie przycięcia powierzchni
Ukrywanie i pokazywanie obiektów
Expand Spłaszcz powierzchnięSpłaszcz powierzchnię
Expand Przenieś/Kopiuj obiektyPrzenieś/Kopiuj obiekty
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianęMenedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę
Expand Usuń ścianęUsuń ścianę
Usuwanie otworu
Expand Zastępowanie ścianyZastępowanie ściany
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Spłaszcz powierzchnię

Dostępne w SOLIDWORKS Premium.

Oprogramowanie SOLIDWORKS może spłaszczyć powierzchnie i ściany, aby utworzyć szablony do produkcji. Jest to użyteczne przy pracy z rozwijalnymi powierzchniami, takimi jak części arkusza blachy z niestandardowym zgięciami.

Oprogramowanie SOLIDWORKS może spłaszczyć rozwijalne i nierozwijalne powierzchnie i ściany. Rozwijalna powierzchnia jest powierzchnią, która może być spłaszczona na płaszczyznę bez zniekształceń. Nierozwijalne powierzchnie i ściany ulegają deformacji podczas spłaszczania.

Po spłaszczeniu powierzchni, SOLIDWORKS generuje obiekt spłaszczonej powierzchni styczny do krawędzi spłaszczania.
Zagięta powierzchnia Spłaszczona powierzchnia styczna do zagiętej powierzchni
Operacja Spłaszcz powierzchnię pojawi się w drzewie operacji FeatureManager. Można przenieść operację Spłaszcz powierzchnię przy użyciu przenoszenia obiektu. Kliknąć Wstaw > Operacje > Przenieś/Kopiuj.

SOLIDWORKS nie można spłaszczyć powierzchni lub ścian z otworami lub inną wewnętrzną geometrią. Powierzchnie o wyższej krzywiźnie są trudniejsze do dokładnego spłaszczenia. Można użyć narzędzia Zmierz, aby sprawdzić wierność powierzchni po spłaszczeniu. Zmierzyć obszar powierzchni, który został zagięty lub spłaszczony. W przypadku dużych rozbieżności pomiędzy powierzchnią obszarów, operacja spłaszczania może nie być dokładna. Do sprawdzania dokładności można również użyć wykresów deformacji.

Spłaszczanie wielu ścian/powierzchni

Można spłaszczyć wiele ścian/powierzchni w jednej operacji spłaszczania powierzchni, tak długo, jak te ściany lub powierzchnie spełniają następujące wymogi:

  • Powierzchnie należą do tego samego obiektu powierzchniowego.
  • Mogą być spłaszczone z tego samego wierzchołka lub punktu.
  • Tworzą rozwijalną powierzchnię.
  • Nie tworzą powierzchni z wewnętrznymi otworami lub wewnętrzną geometrią.

Spłaszczanie ścian obiektów bryłowych

Można dokonać spłaszczenia ścian obiektu bryłowego. Jest to użyteczne przy tworzeniu kalkomanii, pracy z kadłubami łodzi z włókna szklanego i panelami karoserii oraz w innych przypadkach, gdzie zewnętrzna powierzchnia jest dodawana do obiektu bryłowego.
Można spłaszczyć w jednym ciągłym kierunku. Na przykład, aby spłaszczyć powierzchnie góry latarni, konieczne jest utworzenie dwóch operacji rozłożenia. Każda operacja zawiera szereg wspólnych ścian wyrównanych w jednym ciągłym kierunku.
Góra latarni Jedna spłaszczona powierzchnia Obie spłaszczone powierzchnie

Wykres deformacji

Aby wyświetlić wykres deformacji rozłożonej powierzchni, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy powierzchnię i kliknąć Wykres deformacji. Wykres deformacji pokazuje obszary na spłaszczonej powierzchni z najwyższym poziomem rozciągnięcia i ściskania. Możesz przesunąć kursor nad powierzchnię, aby zobaczyć procent odchylenia w danym punkcie.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Spłaszcz powierzchnię
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.