Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Collapse Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Atrybuty ogólne
Biblioteka projektu
Expand Tworzenie operacji z bibliotekiTworzenie operacji z biblioteki
Expand Praca z operacjami z bibliotekiPraca z operacjami z biblioteki
Menedżer właściwości PropertyManager Operacje z biblioteki
Odniesienia i wymiary w operacjach z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Odniesienia i wymiary w operacjach z biblioteki

W przypadku otwarcia części zapisanej jako operacja z biblioteki oprogramowanie SOLIDWORKS dodaje folder Odniesienia i folder Wymiary w drzewie operacji FeatureManager, poniżej operacji z biblioteki.

Folder Odniesienia wyszczególnia odniesienia, które należy określić podczas wstawiania operacji z biblioteki.

Wszystkie operacje z biblioteki zawierają co najmniej jedno odniesienie — Płaszczyznę umieszczenia FM_reference_lib_feat.gif. Inne odniesienia są dodawane podczas tworzenia operacji z biblioteki.

Podczas tworzenia tych odniesień, można:
 • Zwymiarować operację z biblioteki względem operacji bazy.
 • Dodać relacje (np. pomiędzy początkiem układu współrzędnych szkicu a elementem operacji z biblioteki).
Operacje z biblioteki posiadające odniesienia do ścian, takie jak zaokrąglenia, nie wymagają wymiarów orientacyjnych.

Folder Wymiary wyszczególnia wymiary, które należą do operacji oznaczonych jako operacje z biblioteki.

Zmiana nazwy odniesienia

Aby zmienić nazwę odniesienia, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać nazwane odniesienie FM_reference_lib_feat.gif w folderze Odniesienia.
 2. Kliknąć, odczekać i ponownie kliknąć nazwę odniesienia.
 3. Wpisać nową nazwę.
 4. Zapisać zmiany dokonane w odniesieniu.
Można również ustawić operację z biblioteki bez żadnych odniesień poza Płaszczyzną umieszczenia FM_reference_lib_feat.gif poprzez zwymiarowanie szkicu operacji z biblioteki względem części.

Edytowanie nazw wymiarów

Aby poddać edycji nazwy wymiarów, należy:

 1. Wybrać wymiar FM_dimension.gif w folderze Wymiary lub dwóch podfolderach: Wymiary bazujące i Wymiary wewnętrzne.
 2. Kliknąć, odczekać i kliknąć ponownie nazwę (na przykład W1 w W1@Wyciągnięcie2).
 3. Wpisać nową nazwę.
 4. Zapisać zmiany dokonane w wymiarze.

Oznaczanie wymiarów jako wymiarów bazujących

Możemy określić wymiar jako Wymiar bazujący. Wymiar bazujący pozwala edytować umieszczenie operacji z biblioteki po ustawieniu operacji przy pomocy Odniesień.

Aby oznaczyć wymiary jako wymiary bazujące:

 1. Wybrać wymiar z foldera Wymiar.
 2. Przeciągnąć wymiar do foldera Wymiary bazujące.
 3. Zapisać zmiany dokonane w wymiarze.

Oznaczanie wymiarów jako wymiarów wewnętrznych

Aby dany wymiar nie pojawiał się w menedżerze właściwości PropertyManager Operacja z biblioteki podczas wstawiania operacji z biblioteki do części, należy go oznaczyć jako Wymiar wewnętrzny.

Redukuje to zbyt dużą liczbę niepotrzebnych wymiarów w menedżerze właściwości PropertyManager i pomaga unikać przypadkowych zmian w wymiarze.

Aby oznaczyć wymiary jako wymiary wewnętrzne:

 1. Wybrać wymiar z foldera Wymiar.
 2. Przeciągnąć wymiar do foldera Wymiary wewnętrzne.
 3. Zapisać zmiany dokonane w wymiarze.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Odniesienia i wymiary w operacjach z biblioteki
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.