Ukryj spis treści

Opis menedżera wyboru SelectionManager

Menedżer wyboru SelectionManager, łączy i zastępuje wybór konturu i wybór inteligentny, oferując jednocześnie udoskonalone funkcje wybierania.

Menedżer wyboru SelectionManager jest dostępny w operacjach wyciągnięć po profilach, wyciągnięć po ścieżce oraz powierzchni według granicy oraz dla wiązań ścieżki.

Używając menedżera wyboru SelectionManager, można:

  • Wybierać krawędzie i elementy szkicu, co nie było możliwe w inteligentnym wyborze.
  • Wybierać elementy z wielu szkiców, a także elementy w połączeniu z krawędziami modelu.
  • Przycinać i wydłużać otwarte zbiory wskazań z obydwu stron, bez względu na sposób ich utworzenia. Wideo: Rozwijanie obiektu szkicu przy użyciu menedżera wyboru SelectionManager
  • Przyciągać parametryczne punkty przycięcia do geometrii, dzięki czemu modyfikacja geometrii powoduje modyfikację przycięcia.
  • Używać manipulatorów kierunku do wybierania pomiędzy różnymi rozwiązaniami, które pasują do bieżącego narzędzia wybierania. Należy kliknąć manipulatory, aby wybrać żądaną pętlę. W tym przykładzie, używając narzędzia Wybierz zamkniętą pętlę przełączamy pomiędzy dwiema pętlami i klikamy prawym przyciskiem myszy, aby wybrać dolną pętlę. Wideo: Używanie manipulatorów kierunku przy użyciu menedżera wyboru SelectionManager
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zatwierdzić wybór. Jeżeli informacje są wystarczające do zdefiniowania zestawu rozwiązań, wskaźnik zmieni się na następujący: .


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Opis menedżera wyboru SelectionManager
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.