Ukryj spis treści

Paski podręczne

Dostosowywane paski podręczne pozwalają tworzyć własne zbiory poleceń „niekontekstowych” dla każdego z poniższych trybów:

Część
Złożenie
Rysunek
Szkicuj

Paski te wyświetlane są poprzez naciśnięcie definiowanego przez użytkownika skrótu klawiaturowego. Skrótem domyślnym jest klawisz „S”.

Dostosowywanie paska skrótów

Paski podręczne: Część, Złożenie, Rysunek i Szkic

Aby dostosować pasek podręczny:

 1. Przy otwartym dokumencie SOLIDWORKS kliknąć jedną z poniższych opcji:
  • Kliknąć Narzędzia > Dostosuj.
  • Jeśli w obszarze graficznym nic nie jest zaznaczone, wcisnąć klawisz S, prawym przyciskiem myszy kliknąć pasek podręczny, który się wyświetlił, i kliknąć Dostosuj.
 2. W oknie dialogowym Dostosuj kliknąć zakładkę Paski podręczne.
 3. Wybrać pasek podręczny do modyfikacji.

  Pojawi się pasek podręczny.

 4. W oknie dialogowym Dostosuj, w polu Pasek narzędzi wybrać grupę poleceń i przeciągnąć żądane przyciski na pasek podręczny. Przy otwartym oknie dialogowym Dostosuj można również:
  • Usunąć narzędzie, przeciągając je z paska podręcznego.
  • Zmienić rozmiary paska podręcznego, ustawiając wskaźnik nad krawędzią i przeciągając go.
  • Zmienić skrót klawiaturowy, klikając kartę Klawiatura, sortując według Poleceń, przechodząc do pozycji Pasek podręczny i zmieniając wartość parametru Skrót(y).
 5. Kliknąć OK.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Paski podręczne
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.