Ukryj spis treści

Rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyny Rozwiązanie
Nie pojawiają się dane kalkulacji kosztów dla wartości Szacowany koszt na część Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Część nie ma przydzielonego materiału. Przydzielić materiał do części.
W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w obszarze Materiał nie wybrano parametrów materiału Klasa lub Nazwa. W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w obszarze Materiał wybrać parametry materiału Klasa i Nazwa.
Szablon Costing może być niekompletny lub pusty. Albo:
 • Dodać materiał części w szablonie Costing.
 • Dodać dane w szablonie.
W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w obszarze Szablon nie pojawia się szablon: Brakuje szablonu Costing. W folderze Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików ustawić ścieżkę do szablonów Costing.
Nie można uzyskać dostępu do narzędzia Costingtool_costing_tools.gif dla części arkusza blachy Nie użyto programu SOLIDWORKS Professional lub SOLIDWORKS Premium. Szablon Costing dostępny jest tylko w programach SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium.
 
Grubość modelu nie pasuje do grubości w szablonie Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Grubość modelu jest niewłaściwa. Skorygować grubość modelu.
Grubość podana w szablonie jest niewłaściwa.
 • Jeśli grubość szablonu jest w przybliżeniu równa grubości modelu, nie ma potrzeby dokonywać żadnych zmian, ponieważ kosztorys będzie prawdopodobnie wystarczająco dokładny.
 • Jeśli grubość szablonu nie jest w przybliżeniu równa grubości modelu, ale grubość modelu jest poprawna, dodać nową grubość do danych szablonu i związanych danych arkusza blachy lub obróbki skrawaniem dla kombinacji materiału i grubości.
Elementy pojawią się w folderze Nie przypisano kosztuFM_folder.gif Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Elementy są uznawane za operacje produkcyjne, ale w szablonie nie ma danych produkcyjnych dla wybranej kombinację materiału i grubości. Na przykład operacje z biblioteki mogą być uznane, ale nie ma danych dla wyszczególnionej kombinacji materiału i grubości. Wykonać jedną z następujących czynności:
 • Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne dla danej kombinacji materiału i grubości.
 • W menedżerze kosztów CostingManager zastosować zastąpienie kosztu przez wprowadzenie jego zmiany ręcznie.
Elementy nie są kompletnymi operacjami produkcyjnymi, dlatego nie można oszacować kosztów. Na przykład elementy są tylko ścianami. Wykonać jedną z następujących czynności:
 • W menedżerze kosztów CostingManager zastosować zastąpienie kosztu przez wprowadzenie jego zmiany ręcznie.
 • Utworzyć dostosowaną operację, aby przypisać koszty do elementu.
Dla toczonej części pojawia się komunikat o braku danych dla oszacowania kosztów Costing (część jest toczona na obrabiarce) W szablonie nie przypisano kosztów operacji toczenia. Należy przypisać koszty operacji toczenia w szablonie kalkulacji kosztów obróbki.
Pojawia się komunikat o braku danych dla oszacowania kosztów Costing w folderze UstawianieFM_folder.gif Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
W szablonie, na ekranie Koszty ustawiania nie przypisano danych do oszacowania kosztów Costing. Wykonać jedną z następujących czynności:
 • W menedżerze kosztów CostingManager zastosować zastąpienie kosztu przez wprowadzenie jego zmiany ręcznie.
 • Przypisać w szablonie, na ekranie Koszty ustawiania dane do oszacowania kosztów Costing.
Opcja Zawsze uwzględniaj w szablonie ustawiona jest na wartość Nie. Ustawić Zawsze uwzględniaj na wartość Tak, aby opcję zawsze uwzględniać w części szacowania kosztów. W przeciwnym razie zastosować w menedżerze kosztów CostingManager zastąpienie kosztu przez wprowadzenie jego zmiany ręcznie.
W folderze Ścieżki skrawaniaFM_folder.gif nie pojawiają się żadne dane dla oszacowania kosztów Costing (menedżer kosztów CostingManager) Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Nie przypisano danych produkcyjnych Obcinanie dla tej kombinacji materiału i grubości. Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne Obcinanie dla tej kombinacji materiału i grubości.
W folderze ZgięciaFM_folder.gif nie pojawiają się żadne dane dla oszacowania kosztów Costing (menedżer kosztów CostingManager) Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Nie przypisano danych produkcyjnych Zginanie dla tej kombinacji materiału i grubości. Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne Zginanie dla tej kombinacji materiału i grubości.
Pojawia się komunikat o braku danych dla oszacowania kosztów Costing w folderze Operacje z bibliotekiFM_folder.gif Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Nie przypisano danych produkcyjnych Operacje z biblioteki dla tej kombinacji materiału i grubości. Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne Operacje z biblioteki dla tej kombinacji materiału i grubości.
Dane do oszacowania kosztów Costing pojawiają się dla niewłaściwej operacji z biblioteki Oprogramowanie używa wartości dla operacji z biblioteki ustawionej w szablonie jako domyślna, jeśli dane w obszarach bez żadnych kosztów, materiał i grubość są przypisane do konkretnej operacji z biblioteki. Wykonać jedną z następujących czynności:
 • Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne do operacji z biblioteki.
 • W menedżerze kosztów CostingManager zastosować zastąpienie kosztu przez wprowadzenie jego zmiany ręcznie.
Pojawia się komunikat o braku danych dla oszacowania kosztów Costing w folderze Dostosowane operacjeFM_folder.gif Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Nie przypisano danych produkcyjnych Dostosowane dla tej kombinacji materiału i grubości. Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne Dostosowane dla tej kombinacji materiału i grubości.
Pojawia się komunikat o braku danych dla oszacowania kosztów Costing w folderze Ścieżka skrawaniaFM_folder.gif (menedżer kosztów CostingManager dla obróbki skrawania) Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Nie przypisano danych produkcyjnych Skrawanie (płyta jako produkt wyjściowy) dla tej kombinacji materiału i grubości. Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne Skrawanie (płyta jako produkt wyjściowy) dla tej kombinacji materiału i grubości.
Pojawia się komunikat o braku danych dla oszacowania kosztów Costing w folderze Operacje frezowania (menedżer kosztów CostingManager dla obróbki skrawania) Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Nie przypisano danych produkcyjnych Frez dla tej kombinacji materiału i grubości. Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne Frez dla tej kombinacji materiału i grubości.
Pojawia się komunikat o braku danych dla oszacowania kosztów Costing w folderze Operacje wiercenia (menedżer kosztów CostingManager dla obróbki skrawania) Wybrano niewłaściwy szablon. Wybrać właściwy szablon.
Nie przypisano danych produkcyjnych Wiertło dla tej kombinacji materiału i grubości. Edytować szablon i przypisać dane produkcyjne Wiertło dla tej kombinacji materiału i grubości.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Rozwiązywanie problemów
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.