Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Collapse Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Interfejs użytkownika - Informacje ogólne
Dostępność
Expand Okna i monitoryOkna i monitory
Expand Obszar graficznyObszar graficzny
Panel menedżera
Expand Drzewo operacji FeatureManagerDrzewo operacji FeatureManager
Wysuwane drzewo operacji FeatureManager
Menedżer właściwości PropertyManager - Informacje ogólne
Ustawienia Lepki
Menedżer konfiguracji ConfigurationManager
Collapse Polecenia, Menu i Paski narzędziPolecenia, Menu i Paski narzędzi
Menu
Pasek menu
Expand Gesty myszyGesty myszy
Collapse Paski narzędziPaski narzędzi
Expand Zarządzanie paskami narzędziZarządzanie paskami narzędzi
Collapse Paski narzędzi SOLIDWORKSPaski narzędzi SOLIDWORKS
Pasek narzędzi 2D do 3D
Pasek narzędzi Wyrównanie
Pasek narzędzi Adnotacja
Pasek narzędzi Złożenie
Pasek narzędzi Blok
Pasek narzędzi Krzywe
Pasek narzędzi i menu Wymiary/Relacje
Pasek narzędzi DimXpert Wymiarów
Pasek narzędzi Rysunek
Pasek narzędzi Szkic rozstrzelenia
Pasek narzędzi Operacje mocowania
Pasek narzędzi Operacje
Pasek narzędzi Warstwa
Pasek narzędzi Narzędzia układu
Pasek narzędzi Format linii
Pasek narzędzi Makro
Pasek narzędzi Narzędzia do form
Pasek narzędzi Szybkie przyciągania
Pasek narzędzi Geometria odniesienia
Pasek narzędzi Przechwytywanie ekranu
Filtr wyboru
Pasek narzędzi Arkusz blachy
Pasek narzędzi Szkic
Pasek narzędzi SOLIDWORKS Office
Pasek narzędzi Narzędzia splajnu
Expand Pasek narzędzi StandardPasek narzędzi Standard
Pasek narzędzi Standardowe widoki
Pasek narzędzi Powierzchnie
Pasek narzędzi Tabela
Pasek narzędzi Narzędzia
Pasek narzędzi Widok
Pasek narzędzi Sieć Web
Pasek narzędzi Konstrukcje spawane
Expand Menedżer poleceń CommandManagerMenedżer poleceń CommandManager
Paski narzędzi dodatków
Pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty
Kontekstowe paski narzędzi
Paski podręczne
Wysuwane przyciski narzędzi
Powtórz ostatnie polecenie
Ostatnie polecenia
Expand Dostosowywanie interfejsu użytkownikaDostosowywanie interfejsu użytkownika
Expand Obsługa dotknięć i wielokrotnych dotknięć Obsługa dotknięć i wielokrotnych dotknięć
Okienko wyświetlania
Expand Okienko zadańOkienko zadań
Pasek stanu
Expand Instant3DInstant3D
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Pasek narzędzi Wyrównanie

Pasek narzędzi Wyrównanie zawiera narzędzia do wyrównywania wymiarów i adnotacji, takich jak notatki, symbole tolerancji położenia i kształtu itd.

Należy użyć wyboru polem lub nacisnąć klawisz Ctrl, aby wybrać wiele wymiarów i adnotacji.

Aby uzyskać dostęp do narzędzi wyrównywania, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć przycisk na pasku narzędzi Wyrównanie.
  • Kliknąć Narzędzia > Wyrównaj i wybrać narzędzie z menu.
  • Wybrać grupę adnotacji, kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną z adnotacji, wybrać Wyrównaj i wybrać jedną z opcji.
Grupa Grupuje adnotacje tak, aby poruszały się razem.
Rozgrupuj Rozgrupowuje adnotacje tak, aby poruszały się niezależnie od siebie.
Wyrównaj współliniowo/promieniowo Wyrównuje i grupuje liniowe, promieniowe lub kątowe wymiary rysunku współliniowo lub promieniowo.
Wyrównaj równolegle/koncentrycznie Wyrównuje i grupuje liniowe, promieniowe lub kątowe wymiary rysunku równolegle lub koncentrycznie.
Wyrównaj do lewej Wyrównuje adnotacje z adnotacją wysuniętą najdalej w lewą stronę.
 
Przed
Po (wyrównane do odnośnika 3)
Wyrównaj do prawej Wyrównuje adnotacje z adnotacją wysuniętą najdalej w prawą stronę.
 
Przed
Po (wyrównane do odnośnika 7)
Wyrównaj do góry Wyrównuje adnotacje z adnotacją wysuniętą najdalej w górę.
 
Przed
Po (wyrównane do odnośnika 3)
Wyrównaj do dołu Wyrównuje adnotacje z adnotacją wysuniętą najdalej w dół.
 
Przed
Po (wyrównane do odnośnika 7)
Wyrównaj poziomo Wyrównuje adnotacje ze środkiem adnotacji wysuniętej najdalej w lewą stronę.
 
Przed
Po (wyrównane do odnośnika 3)
Wyrównaj pionowo Wyrównuje adnotacje ze środkiem adnotacji wysuniętej najdalej w górę.
 
Przed
Po (wyrównane do odnośnika 3)
Wyrównaj pomiędzy liniami Wyrównuje adnotacje równomiernie pomiędzy liniami poziomymi lub pionowymi.
Rozmieść równomiernie w poprzek Wyrównuje adnotacje równomiernie pomiędzy adnotacją wysuniętą najdalej w prawą stronę a adnotacją wysuniętą najdalej w lewą stronę. Nie wyrównuje do najwyższej ani najniższej adnotacji.
 
Przed
Po (wyrównany pomiędzy odnośnikiem 3 i 7)
Rozmieść równomiernie wzdłuż Wyrównuje adnotacje równomiernie pomiędzy adnotacją wysuniętą najdalej w górę a adnotacją wysuniętą najdalej w dół. Nie wyrównuje do adnotacji w prawym lub lewym skrajnym położeniu.
 
Przed
Po (wyrównany pomiędzy odnośnikiem 3 i 7)
Rozmieść ciasno w poprzek Ciasno wyrównuje adnotacje ze środkiem adnotacji wysuniętej najdalej w lewą stronę.
 
Przed
Po (wyrównane do odnośnika 3)
Rozmieść ciasno wzdłuż Ciasno wyrównuje adnotacje ze środkiem adnotacji wysuniętej najdalej w górę.
 
Przed
Po (wyrównane do odnośnika 3)
Rozmieść równomiernie liniowo/promieniowo
Wyrównaj współliniowo
Wyrównaj schodkowo
Rozmieść wymiary automatycznie
Wyrównaj tekst wymiaru do góry
Wyrównaj tekst wymiaru do dołu
Wyrównaj tekst wymiaru do lewej
Wyrównaj tekst wymiaru do prawej


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Pasek narzędzi Wyrównanie
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.