Ukryj spis treści

Drukowanie 3D przy użyciu sterownika drukarki dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 8.1

W systemie Microsoft Windows® 8.1 oprogramowanie SOLIDWORKS umożliwia drukowanie bezpośrednio do drukarki 3D.

Procedura ta opisuje drukowanie 3D z użyciem drukarek używających sterownika do systemu Microsoft Windows 8.1.

Jeśli producent danej drukarki 3D wykorzystuje interfejs API drukowania SOLIDWORKS 3D, zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie 3D ułatwiające wykonanie wydruku.

Po skonfigurowaniu opcji drukowania w menedżerze właściwości PropertyManager Drukuj3D całą komunikację z drukarką 3D obsługuje system operacyjny Windows 8.1. Podgląd podstawy wydruku oraz lokalizacja modelu w obrębie podstawy umożliwiają zmodyfikowanie ustawień przed zatwierdzeniem zadania drukowania 3D.

Aby użyć menedżera właściwości PropertyManager Drukuj3D dla sterownika drukarki do systemu Windows 8.1, należy użyć komputera z systemem operacyjnym Windows 8.1. Nadal można jednak korzystać z funkcji Zapisz do pliku, aby zapisać model w formacie drukowania 3D.

Aby drukować na drukarce 3D używającej sterownika do systemu Microsoft Windows 8.1:

 1. Kliknąć Plik > Drukuj3D.
 2. W obszarze Drukarka wybrać drukarkę z listy zainstalowanych drukarek 3D korzystających ze sterownika do systemu Windows 8.1.

  Wymiary wybranej drukarki zostaną pokazane w polu Wolumin drukowania.

  Opis drukarki jest przeznaczony tylko do odczytu, ale można go kopiować i wklejać.

 3. W obszarze Lokalizacja podłoża druku wybrać płaszczyznę, która będzie płaszczyzną odniesienia modelu.

  Pojawi się podgląd wydruku modelu w objętości wydruku. Jeżeli model wykracza poza objętość wydruku, kliknąć , aby odwrócić orientację.

  Wybrana płaszczyzna górna Odwrócona orientacja objętości wydruku
  W przypadku wybrania ściany lub płaszczyzny modelu przed otwarciem menedżera właściwości PropertyManager Drukuj3D pojawia się ona jako płaszczyzna odniesienia.

  Jeżeli wybór płaszczyzny powoduje, że część modelu wykracza poza objętość wydruku, nie można drukować. Obszar wykraczający poza objętość wydruku zostanie podświetlony. Po kliknięciu pojawi się ostrzeżenie w obszarze Komunikat.

  Ściana z wgłębieniem wybrana w modelu Podgląd odniesienia wydruku

  W powyższym przykładzie wyciągnięcie wykracza poza objętość wydruku. Użytkownik może rozwiązać ten problem przez wybranie ściany wyciągnięcia.

  Ściana z wyciągnięciem wybrana w modelu Podgląd płaszczyzny odniesienia

  Można też wygasić operację, która wykracza poza objętość wydruku.

  Wyciągnięcie wygaszone Podgląd płaszczyzny odniesienia

 4. W obszarze Orientacja modelu użyć przycisków sterujących, aby ustawić model w objętości wydruku.

  Użyć elementu Kąt podłoża wydruku, aby obrócić objętość wydruku względem modelu:

  Użyć elementów Translacja oraz w celu przesunięcia objętości wydruku w kierunku osi.

 5. W obszarze Opcje wybrać następujące elementy:

  • Jakość zadania
  • Procent wypełnienia
  • Uwzględnij podpory

   Gdy ta opcja jest zaznaczona, dodawane są podpory dla części modelu, które wystają poza krawędź podłoża wydruku.

   Ustawieniem domyślnym jest uwzględnienie podpór.

  • Uwzględnij masę

   Gdy ta opcja jest zaznaczona, wydruk jest budowany na bazie jednorazowego materiału, który można usunąć po zakończeniu drukowania.

   Ustawieniem domyślnym jest nieuwzględnianie masy.

  Sposób stosowania tych opcji zależy od drukarki wybranej w kroku 2.

 6. Kliknąć Właściwości drukarki, aby wyświetlić właściwości specyficzne dla wybranej drukarki.

  Okno właściwości pochodzi od producenta drukarki.

 7. Aby wydrukować model, kliknąć .


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Drukowanie 3D przy użyciu sterownika drukarki dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 8.1
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.