Ukryj spis treści

Wykrywanie kolizji

Możliwe jest wykrycie kolizji z innymi komponentami w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu.

Oprogramowanie jest w stanie wykryć kolizje z całymi złożeniami lub wybranymi grupami komponentów. Można znaleźć kolizje dla wybranych komponentów, bądź dla wszystkich komponentów, które są przenoszone w wyniku wiązań z wybranymi komponentami.

Zależności dynamiczne to opcja Wykrywania kolizji, która umożliwia oglądanie ruchu komponentów złożenia w realistyczny sposób. Przy włączonej opcji Zależności dynamiczne, gdy komponent jest przeciągany, to wywiera on siłę na komponenty, których dotyka oraz przemieszcza te komponenty, o ile mają one możliwość ruchu. Zobacz temat Zależności dynamiczne.

Aby wykryć kolizje w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentów, należy:

 1. Kliknąć Przenieś komponent lub Obróć komponent (pasek narzędzi Złożenie).
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje kliknąć Wykrywanie kolizji.
 3. W części Sprawdź pomiędzy, wybrać:
  Opcja Opis
  Wszystkie komponenty Kolizja zostanie wykryta, jeżeli przenoszony komponent dotknie dowolnego innego komponentu w złożeniu.
  Te komponenty Wybrać komponenty do pola Komponenty do sprawdzenia kolizji, a następnie kliknąć Wznów przeciąganie. Jeżeli komponent, który poruszamy dotyka wybrany komponent, wykryta zostanie kolizja. Kolizje z elementami, które nie znajdują się w polu są ignorowane.
 4. Zaznaczyć pole wyboru Tylko przeciągana część, aby sprawdzić kolizje wyłącznie dla komponentów, które zostały wybrane do przeniesienia. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, sprawdzane są komponenty które wybierzemy do przeniesienia plus wszelkie inne komponenty , które są poruszane z powodu wiązań z wybranymi komponentami.
 5. Zaznaczyć pole wyboru Zatrzymaj przy kolizji, aby zatrzymać ruch komponentu gdy dotknie on jakiegokolwiek innego elementu.
 6. W części Zaawansowane opcje, wybrać:
  Opcja Opis
  Podświetl ściany Podświetlone zostaną ściany, które dotykają przenoszonego komponentu.
  Dźwięk Komputer emituje sygnał akustyczny przy wykryciu kolizji.
  Ignoruj skomplikowane powierzchnie Kolizje są wykrywane tylko na następujących typach powierzchni: planarne, cylindryczne, stożkowe, kuliste oraz toroidalne.

  Pole wyboru Ta konfiguracja nie ma zastosowania do Wykrywania kolizji, Zależności dynamicznych oraz Dynamicznego prześwitu. Dotyczy ono wyłącznie poleceń Przenieś komponent lub Obróć komponent.

 7. Przenieść lub obrócić komponent, aby wykryć kolizje.
 8. Kliknąć , aby zakończyć i wyjść.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Wykrywanie kolizji
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.