Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Collapse ZłożeniaZłożenia
Expand Drzewo operacji FeatureManager w złożeniuDrzewo operacji FeatureManager w złożeniu
Expand Podstawowe operacje na komponentachPodstawowe operacje na komponentach
Metody projektowania (Projektowanie od dołu w górę i od góry w dół)
Expand Projektowanie od góry w dółProjektowanie od góry w dół
Expand WiązaniaWiązania
Expand PodzespołyPodzespoły
Expand Regulacja wyświetlania oraz wyglądu w złożeniachRegulacja wyświetlania oraz wyglądu w złożeniach
Expand Pliki zewnętrznePliki zewnętrzne
Expand Wykrywanie problemówWykrywanie problemów
Expand Widoki rozstrzelone w złożeniachWidoki rozstrzelone w złożeniach
Collapse Inne techniki złożeńInne techniki złożeń
Listy materiałów w dokumentach złożeń
Dodawanie plików następnych wersji jako komponentów w złożeniu
Collapse Części połączoneCzęści połączone
Tworzenie części łączonej
Edycja części łączonej
Identyfikowanie części w części łączonej
Menedżer właściwości PropertyManager Łącz
Expand Otoczki złożeniaOtoczki złożenia
Expand Operacje złożeniaOperacje złożenia
Zmiana kolejności i przewijanie w złożeniach
Zapisywanie wystąpień komponentu jako nowych plików
Menedżer właściwości PropertyManager Zastąp komponenty
Numerowanie wystąpień komponentów w złożeniach
Expand Wizualizacja złożeniaWizualizacja złożenia
Expand Narzędzie DefeatureNarzędzie Defeature
Expand Inteligentne komponentyInteligentne komponenty
Expand Łączniki Smart FastenerŁączniki Smart Fastener
Równania w złożeniach
Expand Duże złożeniaDuże złożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Tworzenie części łączonej

W złożeniu możliwe jest połączenie dwóch lub więcej części, aby utworzyć nową część. Operacja łączenia usuwa powierzchnie, wnikające nawzajem w obszary łączonych części i scala obiekty części w pojedynczą, jednolitą objętość.

Aby połączyć części, należy:

 1. Utworzyć części, które chcemy połączyć, następnie utworzyć złożenie zawierające te części.
 2. Ustawić części w złożeniu zgodnie z wymaganiami. Części mogą stykać się ze sobą, lub wchodzić jedna w drugą.

 3. Zapisać złożenie, lecz jeszcze nie zamykać okna.

 4. Wstawić nową część do złożenia:
  1. Kliknąć Nowa część na pasku narzędzi Złożenie lub kliknąć Wstaw > Komponent > Nowa część.
  2. Kliknąć płaszczyznę lub ścianę planarną na komponencie.

  W nowej części na wybranej płaszczyźnie zostanie otwarty szkic.

 5. Zamknąć szkic. Ponieważ tworzymy część łączoną, nie potrzebujemy szkicu.
 6. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy nową część, wybrać Zmień nazwę części i zmienić nazwę nowej części.
 7. Kliknąć Wstaw > Operacje > Połącz.
 8. Dokonać wyborów i ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Łącz.
 9. Kliknąć , aby utworzyć część łączoną.

  Przed łączeniem - ściany wspólne Po łączeniu - ściany zostały usunięte

 10. Aby powrócić do edycji złożenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę złożenia w drzewie operacji FeatureManager lub kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu obszaru graficznego i wybrać Edytuj złożenie:<nazwa_złożenia> lub kliknąć Edytuj złożenie na pasku narzędzi Złożenie.
W drzewie operacji FeatureManager pojawi się nowa część, Część1. Część ta nie zawiera operacji łączenia Łącze1.
Część łączona może być całkowicie skojarzona z pierwotnymi częściami oraz ze złożeniem. Wszelkie zmiany wprowadzane w częściach pierwotnych, znajdą swe odzwierciedlenie w części łączonej. Jeżeli części przemieszczą się względem siebie w złożeniu, to część łączona również ulegnie zmianie.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie części łączonej
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.