Ukryj spis treści

Tworzenie części w złożeniu

Możemy utworzyć nową część w kontekście złożenia. W ten sposób możliwe jest użycie geometrii innych komponentów złożenia podczas projektowania części.

Można również utworzyć nowy podzespół w kontekście innego złożenia. Patrz: Wstawianie nowego podzespołu, aby uzyskać więcej informacji.

Przed utworzeniem nowych komponentów w kontekście złożenia, można określić domyślne zachowanie dla zapisywania nowych komponentów albo jako oddzielne zewnętrzne pliki części albo jako komponenty wirtualne w obrębie pliku złożenia. Patrz: Zapisywanie nowych komponentów w kontekście.

Aby utworzyć część w złożeniu, należy:

 1. Kliknąć Nowa część (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Komponent > Nowa część.
 2. Dla części zapisanych zewnętrznie, wpisać nazwę dla nowej części w oknie dialogowym Zapisz jako i kliknąć Zapisz.
 3. Wybrać płaszczyznę lub ścianę planarną (podczas gdy wskaźnik jest następujący: ).

  Koncentracja edycji zmieni się na nową części i otwarty zostanie szkic w nowej części. Pomiędzy płaszczyzną Przednią nowej części a wybraną płaszczyzną lub ścianą zostanie dodane wiązanie Ustalone (wspólne). Pozycja nowej części jest w pełni określona za pomocą wiązania Ustalonego. Nie są konieczne żadne dodatkowe wiązania, aby umieścić część. Jeżeli chcemy zmienić pozycję komponentu, w pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie wiązania Ustalonego.

  Nowa część pojawi się w drzewie operacji FeatureManager. Zewnętrznie zapisane części pojawią się z nazwą w formie Partn . Komponenty wirtualne pojawią się z nazwą w formie [Partn^nazwa_złożenia].
  Dla wewnętrznie zapisanych części, zamiast wybierać płaszczyznę, można kliknąć w pustym miejscu obszaru graficznego (podczas gdy wskaźnik jest następujący: ). Pusta część zostanie dodana do złożenia. Można edytować lub otworzyć pusty plik części i utworzyć geometrię. Początek układu współrzędnych części jest wspólny z początkiem układu współrzędnych złożenia i pozycja części jest nieruchoma.

 4. Skonstruować operacje części, korzystając z tych samych technik, co przy budowie części samodzielnej. W miarę potrzeb, utworzyć odniesienia do geometrii innych komponentów w złożeniu.

  Jeżeli dokonamy wyciągnięcia operacji z użyciem opcji Do następnej, to następna geometria musi znajdować się na tej samej części. Należy użyć Do powierzchni, aby dokonać wyciągnięcia do powierzchni, znajdującej się na innym komponencie w złożeniu lub do powierzchni operacji złożenia.

 5. Aby przywrócić koncentrację edycji na złożenie, należy kliknąć, aby wyczyścić Edytuj komponent (pasek narzędzi Złożenie) lub kliknąć w narożniku potwierdzającym.

  Aby zapisać wirtualny komponent do jego własnego pliku zewnętrznego, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zapisz część (w pliku zewnętrznym). Można również przy zapisywaniu złożenia wybrać zapisanie części wewnątrz złożenia lub do pliku zewnętrznego.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie części w złożeniu
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.