Ukryj spis treści

Używanie dostosowanych i domyślnych właściwości pliku w równaniach

Można uwzględniać dostosowane i domyślne wartości właściwości pliku w równaniach dla części i złożeń.

Aby dodać dostosowane i domyślne właściwości pliku do równań, należy:

 1. Kliknąć Narzędzia > Równania i kliknąć Dodaj, aby dodać równanie, bądź Edytuj, aby zmodyfikować równanie.

  Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy Równania w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj równanie lub Dodaj równanie.

 2. W oknie dialogowym Dodaj lub Edytuj równania, kliknąć w prawym dolnym narożniku.
 3. W części Zmienne globalne i właściwości pliku kliknąć zmienną lub właściwość pliku, którą należy użyć w równaniu.

  Ikony wyróżniają zmienne i właściwości pliku:

  Zmienna globalna
  Dostosowana właściwość
  Właściwość domyślna
  Można również kliknąć zmienną lub właściwość pliku w części Równania w drzewie operacji FeatureManager, aby dodać ją do równania.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Używanie dostosowanych i domyślnych właściwości pliku w równaniach
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.