Ukryj spis treści

Edytowanie operacji

W dokumencie części możemy dokonywać kilku rodzajów czynności edycji operacji.

 • Edycja definicji, szkicu lub właściwości operacji.
 • Wyświetlanie związków rodzic/potomek operacji.
 • Używanie Instant3D do przenoszenia i zmieniania rozmiaru operacji.
 • Sterowanie dostępem do wybranych wymiarów.
 • Zmiana kolejności, w której operacje są rekonstruowane podczas przebudowywania części (użyć funkcji Przeciągnij i upuść operacje).
 • Przewinąć wstecz część do stanu, w którym znajdowała się ona przed dodaniem wybranej operacji.

Aby wykonać niektóre z tych czynności, należy użyć ikon w drzewie operacji FeatureManager, gdzie operacje są wyszczególnione w kolejności ich tworzenia. Możemy edytować definicję operacji, aby zmienić jej parametry. Na przykład, możemy edytować głębokość wyciągniętej operacji, lub wybrane krawędzie zaokrąglenia.

Aby poddać edycji definicję operacji, należy:

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Wybrać operację w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym. Kliknąć Edytuj > definicję.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy szkic w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym i wybrać Edytuj operację z podręcznego paska narzędzi.

  Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkicmenu_edit_sketch.gif z podręcznego paska narzędzi.

  W zależności od wybranego typu operacji pojawi się odpowiedni menedżer właściwości PropertyManager.

 2. Poddać definicję edycji w oknie dialogowym, określając nowe wartości lub opcje.
 3. Kliknąć OK, aby zaakceptować zmiany.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Edytowanie operacji
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.