Ukryj spis treści

Edytowanie importowanych operacji

Możemy zastąpić importowaną operację geometrią z nowego pliku.

Aby poddać edycji operację utworzoną z importowanego dokumentu, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy operację utworzoną z importowanego dokumentu i wybrać Edytuj operację.

  Pojawi się okno dialogowe Otwórz.

 2. Na liście Pliki typu, należy wybrać żądany format.
 3. Przejść do żądanego pliku i wybrać go do importowania.

  Nazwa pliku pojawi się w polu Nazwa pliku.

 4. Zaznaczyć pole wyboru Dopasuj ściany i krawędzie, jeżeli jest to wymagane. Ma to następujące konsekwencje:
  • Powoduje rozchodzenie się zależności starych ścian i krawędzi w starym obiekcie, takie jak szkice lub operacje, na nowe ściany i krawędzie w nowym obiekcie.
  • Zapewnia uzyskanie prawidłowych wyników przy otwieraniu pliku, który zawiera importowane operacje.
 5. Kliknąć Otwórz.

  Importowana bryła jest zastępowana tylko jeżeli dane w nowym dokumencie mogą zostać z powodzeniem połączone z obiektem. Operacja powierzchni jest zastępowana pierwszą powierzchnią w nowym dokumencie, a kolejne powierzchnie w nowym pliku są dodawane do modelu.

  Możemy edytować tylko operacje utworzone z pliku ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS lub VRML.

Jeżeli dodaliśmy operacje do importowanego obiektu przed wybraniem Edytuj operację, SOLIDWORKS usiłuje przebudować te operacje, gdy tylko jest to możliwe.

Na przykład, ten plik STEP zawiera importowaną operację. Potrzebne jest dodanie operacji do importowanego obiektu.

 1. Wybrać dolną ścianę importowanego obiektu.

 2. Kliknąć Sfazowanie.

  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Sfazowanie.

 3. W części Parametry sfazowania dokonać żądanych ustawień i kliknąć OK.

  Importowany obiekt zawiera teraz dodatkową operację sfazowania na dolnej ścianie.

 4. W drzewie operacji FeatureManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy Importowane1 i wybrać Edytuj operację.

  Pojawi się okno komunikatu ostrzegające, że ta operacja posiada relację rodzic/potomek lub posiada odniesienia.

 5. Kliknąć OK.

  Pojawi się okno dialogowe Otwórz.

 6. Wybrać plik STEP i kliknąć Otwórz.

  Plik STEP zostanie otwarty wraz z importowanym obiektem. Operacja sfazowania, którą dodaliśmy do importowanego obiektu zostanie przebudowana. Nie musieliśmy przebudowywać tej operacji, którą dodaliśmy do importowanego obiektu przed wybraniem Edytuj operację.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Edytowanie importowanych operacji
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.