Ukryj spis treści

Importowanie dokumentów

Aby zaimportować plik z innej aplikacji, należy:

 1. Kliknąć Otwórz lub Plik > Otwórz.
 2. W oknie dialogowym wybrać format dla Pliki typu (na przykład, pliki DWG (*.dwg), IGES (*.igs, *.iges), STL (*.stl), itd).
 3. Dla typów plików z opcjami importu, kliknąć Opcje. W oknie dialogowym Opcje importu określić opcje a następnie kliknąć OK.
 4. Przejść do pliku, a następnie kliknąć Otwórz.

  Wybrany plik zostanie otwarty.

  • Jeżeli importujemy plik .dxf lub .dwg, pojawia się kreator Import plików DXF/DWG.
   Oprócz importowania pliku do dokumentu części lub rysunku, można wybrać importowanie pliku do arkusza w formacie pierwotnym (tylko do odczytu).
  • Jeżeli w pliku występują powierzchnie, zostaną one odczytane w następujący sposób:
   • Jeżeli występują puste powierzchnie, są one importowane i dodawane do drzewa operacji FeatureManager jako operacje powierzchni.
   • Jeżeli próba połączenia powierzchni do brył powiedzie się, to bryła pojawi się jako operacja bazy (o nazwie Importowane1) w nowym pliku części. Możemy dodawać operacje (dodania, wycięcia itp.) do tej operacji bazy, lecz nie możemy edytować samej operacji bazy.
   • Jeżeli powierzchnie reprezentują liczne zamknięte objętości, to dla każdej zamkniętej objętości utworzona zostanie jedna część. Utworzony zostanie również plik złożenia, który zawiera importowane części rozmieszczone względem początku układu współrzędnych złożenia, zgodnie ze sposobem definiowania powierzchni w pliku importowanym. Dla plików ACIS, jeśli importowany plik ACIS składa się wyłącznie z powierzchni, utworzone zostają tylko powierzchnie bez względu na wybrane opcje importu, pomimo że powierzchnie reprezentują liczne zamknięte objętości. Jeśli plik ACIS składa się z danych wielu obiektów bryłowych, części lub powierzchnie są tworzone w zależności od wybranych opcji importu.
   • Jeśli próba połączenia powierzchni nie powiedzie się, to powierzchnie te zostaną zgrupowane w jedną lub więcej operacji powierzchni (o nazwie Powierzchnia-importowana1, 2, ...) w nowym pliku części.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Importowanie dokumentów
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.