Ukryj spis treści

Importowanie geometrii

Możemy importować powierzchnie, bryły, szkice, krzywe i modele graficzne (tylko pliki CATIA CGR, STL, lub VRML) z plików ACIS, CATIA CGR, IGES, Parasolid, Pro/Engineer, STEP, STL, VDAFS lub VRML, jako geometrię odniesienia do dokumentów części.

Aby importować geometrię z innej aplikacji, należy:

  1. W dokumencie części, kliknąć Importowana geometria na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Operacje > Import.

    Pojawi się okno dialogowe Otwórz.

  2. Przejść do żądanego pliku i kliknąć Otwórz.

    Dla plików ACIS, IGES, STEP, STL, VDAFS lub VRML można kliknąć Opcje aby ustawić opcje importu. Pojawi się okno dialogowe z opcjami dla plików Pro/Engineer.

    Zostanie importowana jedna lub więcej operacji i operacje Importowane zostaną dodane do części. Operacje zostaną ustawione względem początku układu współrzędnych z wykorzystaniem współrzędnych w importowanym pliku.

    Geometrie przedstawienia krawędziowego i krzywe są ignorowane podczas importowania powierzchni jako geometrii odniesienia.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Importowanie geometrii
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.