Ukryj spis treści

Wstawianie nowego podzespołu

Nowy, pusty podzespół można wstawić na dowolnym poziomie hierarchii złożenia. Następnie można dodawać komponenty na wiele sposobów.

Przed utworzeniem nowych komponentów w kontekście złożenia, można określić domyślne zachowanie dla zapisywania nowych komponentów albo jako oddzielne zewnętrzne pliki części albo jako komponenty wirtualne w obrębie pliku złożenia. Patrz: Zapisywanie nowych komponentów w kontekście.

Aby wstawić nowy podzespół, należy:

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę złożenia najwyższego poziomu albo ikonę istniejącego podzespołu i wybrać Wstaw nowy podzespół.
  • Kliknąć Nowe złożenie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Komponent > Nowe złożenie.

  W drzewie operacji FeatureManager, pusty podzespół jest wstawiony jako ostatni komponent wybranego złożenia. Podzespoły wirtualne pojawią się z nazwą w formie [Assemn^nazwa_złożenia]. Zewnętrznie zapisane podzespoły pojawią się z nazwą w formie Assemn.

 2. Dodać komponenty do podzespołu:
  • Aby przenieść komponent, który jest już w złożeniu do podzespołu, patrz Przeciąganie komponentów w celu edycji struktury złożenia lub Edycja struktury złożenia.
  • Aby dodać istniejący, zapisany komponent do podzespołu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę podzespołu w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj podzespół. Następnie wstawić komponenty korzystając z dowolnej z metod opisanych w części Dodawanie komponentów do złożenia.
  • Aby wstawić nowy komponent do podzespołu, konieczne jest edytowanie tego podzespołu w jego własnym oknie. Nie można wstawić nowego komponentu do podzespołu w czasie, gdy prowadzona jest edycja złożenia najwyższego poziomu. Ponadto, nie można wstawić nowego komponentu w czasie, gdy prowadzona jest edycja tego podzespołu w kontekście złożenia wyższego poziomu. Aby otworzyć podzespół w jego własnym oknie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę podzespołu w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Otwórz złożenie. Następnie należy dodać nowy komponent.
Aby zapisać wirtualny komponent do jego własnego pliku zewnętrznego, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zapisz złożenie (w pliku zewnętrznym). Można również przy zapisywaniu złożenia wybrać zapisanie podzespołu wewnątrz złożenia lub do pliku zewnętrznego.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Wstawianie nowego podzespołu
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.