Ukryj spis treści

Diagnostyka operacji skorupy

Operacja skorupy wyświetla komunikaty błędów i zawiera narzędzia ułatwiające odnalezienie przyczyn, dla których operacja skorupy nie powiodła się. W menedżerze właściwości PropertyManager Skorupa dostępne jest nowe narzędzie diagnostyczne Diagnostyka błędów.

Aby uruchomić diagnostykę błędów, należy:

  1. W części Diagnostyka błędów, należy wykonać jedną z następujących czynności:
    • Wybrać Cały obiekt, aby zdiagnozować wszystkie obszary modelu i utworzyć raport minimalnego promienia krzywizny z całego obiektu.
    • Wybrać Uszkodzone ściany, aby dokonać diagnozy i zidentyfikować minimalny promień krzywizny dla ścian, w odniesieniu do których operacja skorupy zakończyła się niepowodzeniem.
  2. Kliknąć Sprawdź obiekt/ściany, aby uruchomić narzędzie diagnostyczne.

    Wyniki zostaną wyświetlone w obszarze graficznym z wykorzystaniem objaśnienia wskazującego na konkretny obszar modelu, który wymaga korekty.

Na przykład operacja skorupy może nie powieść się, ponieważ Grubość w danym punkcie jest zbyt duża w stosunku do jednej z wybranych ścian. Komunikat, który wyświetla minimalny promień krzywizny, wskazuje, że grubość skorupy jest zbyt duża w danym punkcie.

Można również wybrać opcję Wyświetlaj siatkę lub Wyświetlaj krzywiznę.
  • Wyświetlaj siatkę wyświetla siatkę UV. Siatka ta działa w taki sam sposób, jak opcja Podgląd siatki w Wypełnieniu powierzchni.
  • Wyświetlaj krzywiznę ukazuje wykres krzywizny dla obiektów.

Ponieważ problemy dotyczące przerw powierzchni i krzywizny często związane są również ze sprzecznościami powierzchni, można kliknąć Przejdź do odsunięcia powierzchni. Otworzy to menedżer właściwości PropertyManager Odsunięcie powierzchni, w którym wyświetlane są odsunięte powierzchnie w modelu.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Diagnostyka operacji skorupy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.