Ukryj spis treści

Skorupa ze ścianami wielo-grubościowymi

Możemy utworzyć operacje skorupy o różnych grubościach dla różnych ścian. Możemy usunąć ściany, ustawić domyślną grubość dla pozostałych ścian a następnie ustawić różne grubości dla ścian, które wybierzmy z pozostałych ścian.

Aby utworzyć operację skorupy o różnych grubościach dla różnych ścian, należy:

 1. Kliknąć Skorupa (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Skorupa .
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager w części Parametry, należy:

  Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Zobacz Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.

  1. Ustawić Grubość, aby ustawić grubość wszystkich ścian do zachowania.
  2. W obszarze graficznym wybrać jedną lub więcej ścian dla Ściany do usunięcia.

   Aby utworzyć wydrążoną/pustą część, nie należy usuwać żadnych ścian.

 3. W części Ustawienia wielo-grubościowe:
  1. Kliknąć Ściany wielo-grubościowe, a następnie w obszarze graficznym wybrać ściany, dla których ma być ustawiona grubość różna od grubości grubości w części Parametry.

  2. Wybrać ścianę w opcji Ściany wielo-grubościowe, a następnie ustawić Wiele grubości, aby ustawić grubość dla wybranej ściany.
  3. Powtórzyć krok b dla wszystkich ścian wymienionych w polu Ściany wielo-grubościowe.

 4. Kliknąć OK.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Skorupa ze ścianami wielo-grubościowymi
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.