Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Collapse Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Podstawowe koncepcje
Podstawowe polecenia: Wytnij, kopiuj, wklej, cofnij i ponów
Expand Pomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowePomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowe
Expand Podstawy dokumentuPodstawy dokumentu
Expand Informacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKSInformacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKS
Expand WyświetlajWyświetlaj
Expand WybórWybór
Expand Właściwości plikuWłaściwości pliku
Expand Narzędzie pomiaruNarzędzie pomiaru
Expand SensorySensory
Collapse RównaniaRównania
Dostęp do okna dialogowego Równania
Expand Używanie interfejsu równańUżywanie interfejsu równań
Collapse Tworzenie i edycja równań w oknie dialogowym RównaniaTworzenie i edycja równań w oknie dialogowym Równania
Dodawanie równania
Dodawanie równania szkicu
Edycja równania
Usuwanie równania
Określanie jednostek miar
Używanie opcji Zmierz
Zmiana wymiarów w konfiguracjach
Operatory, funkcje i stałe
Funkcja If języka Visual Basic
Expand Zmienne globalneZmienne globalne
Równania w złożeniach
Expand Konfigurowanie równańKonfigurowanie równań
Expand Połączone wartościPołączone wartości
Expand Współużytkowanie równań wśród modeliWspółużytkowanie równań wśród modeli
Expand Tworzenie równań w oknie dialogowym ModyfikujTworzenie równań w oknie dialogowym Modyfikuj
Tabele konfiguracji i równania
Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager
Expand Przykład równaniaPrzykład równania
Expand Branżowe narzędzia projektowaniaBranżowe narzędzia projektowania
Xpert - Informacje ogólne
Dodatki
Expand Szybki start SOLIDWORKSSzybki start SOLIDWORKS
Expand Łączenie i osadzanie obiektówŁączenie i osadzanie obiektów
Expand Rejestrowanie i odtwarzanie makrRejestrowanie i odtwarzanie makr
Expand Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach
Interfejs API SOLIDWORKS
Harmonogram zadań SOLIDWORKS
SOLIDWORKS - informacje
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Dodawanie równania szkicu

Można dodać równanie do elementów szkicu przy użyciu Widok równania szkicu.

Aby dodać równanie w części Widok równania szkicu:

 1. W otwartym szkicu wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć przycisk RównaniaOTTool_Equations_Tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia).
  • Kliknąć Narzędzia > Równania.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder RównaniaFM_equations.gif w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Zarządzaj równaniami.
 2. Wybrać Widok równania szkicuSketch_Equation_View.
 3. W części Równania szkicu, kliknąć pustą komórkę w kolumnie Nazwa.
 4. Kliknąć wymiar w obszarze graficznym.

  Aplikacja SOLIDWORKS wykona następujące czynności:
  • Powoduje rozchodzenie się nazwy wymiaru do pustej komórki w kolumnie Nazwa i wstawia ją w cudzysłów.
  • Kursor zostanie przesunięty do kolumny Wartość/równania oraz zostanie wstawiony znak równości =.
  • Pojawi się menu wysuwane z opcjami rozpoczęcia określania równania.

 5. Po znaku równości = należy wprowadzić warunek do równania, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wpisać liczbę lub wyrażenie warunkowe.
  • Wybrać Zmienna globalna, Funkcja lub Właściwość pliku z menu rozwijanego.
   Należy zdefiniować zmienną globalną w części Widok równania zanim będzie można zastosować ją do równania szkicu.

  Gdy składnia jest prawidłowa, obok komórki zostanie wyświetlony symbol PM_OK.gif.

 6. Wpisać + (plus), - (minus) lub inny symbol matematyczny.
 7. Dodać kolejny warunek do równania.
 8. Po zakończeniu równania, kliknąć PM_OK.gif.

  W kolumnie Wyznacza wartość zostanie wyświetlony wynik równania, a kursor zostanie przesunięty do następnej komórki w kolumnie Komentarze.

 9. Dodać komentarze w celu udokumentowania intencji projektu.
 10. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Dodawanie równania szkicu
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.