Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Collapse Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Interfejs użytkownika - Informacje ogólne
Dostępność
Expand Okna i monitoryOkna i monitory
Expand Obszar graficznyObszar graficzny
Panel menedżera
Expand Drzewo operacji FeatureManagerDrzewo operacji FeatureManager
Wysuwane drzewo operacji FeatureManager
Menedżer właściwości PropertyManager - Informacje ogólne
Ustawienia Lepki
Menedżer konfiguracji ConfigurationManager
Collapse Polecenia, Menu i Paski narzędziPolecenia, Menu i Paski narzędzi
Menu
Pasek menu
Expand Gesty myszyGesty myszy
Expand Paski narzędziPaski narzędzi
Powtórz ostatnie polecenie
Ostatnie polecenia
Collapse Dostosowywanie interfejsu użytkownikaDostosowywanie interfejsu użytkownika
Dostosowywanie menu
Menu podręczne
Dostosowywanie kontekstowych pasków narzędzi
Skróty klawiaturowe
Dostosowywanie klawiatury
Dostosowywanie opcji
Collapse Dostosowanie interfejsu użytkownika do makroDostosowanie interfejsu użytkownika do makro
Przypisywanie makro do przycisku paska narzędzi
Przypisywanie makro do skrótu klawiaturowego lub gestu myszy
Modyfikowanie dostosowania makra
Expand Obsługa dotknięć i wielokrotnych dotknięć Obsługa dotknięć i wielokrotnych dotknięć
Okienko wyświetlania
Expand Okienko zadańOkienko zadań
Pasek stanu
Expand Instant3DInstant3D
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Przypisywanie makro do skrótu klawiaturowego lub gestu myszy

Makro można przypisać do skrótu klawiaturowego lub gestu myszy w oknie dialogowym Dostosuj.

 1. Po otwarciu dokumentu kliknąć menu Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy obramowanie okna i kliknąć Dostosuj.
 2. W oknie dialogowym Dostosuj, na karcie Klawiatura lub Gesty myszy, w obszarze Kategoria wybrać Makra.

  W kolumnie Polecenie wymienione są makra przypisane do przycisku paska narzędzi, skrótu klawiaturowego lub gestu myszy.

 3. (Opcja) Aby przypisać skrót klawiaturowy lub gest myszy do makra, które nie jest wymienione w kolumnie Polecenie, należy wykonać poniższe czynności:
  1. Kliknąć Customize Dialog Macro Button w wierszu Nowy przycisk makro.
  2. W oknie dialogowym Dostosowywanie przycisku makro, w obszarze Działanie kliknąć browse.gif i otworzyć wymagane makro.
  3. Jeżeli to konieczne wybrać Metodę.

   Do niektórych makr ma zastosowanie wiele metod. Każda metoda definiuje określoną sekwencję działań i poleceń. Kiedy wybierzemy metodę tylko ta metoda zostanie uruchomiona w makro.

  4. Aby przypisać makro do przycisku paska narzędzi, w obszarze Wygląd kliknąć Wybierz obraz, wybrać obraz mapy bitowej i kliknąć Otwórz.

   Oprogramowanie SOLIDWORKS dostarcza obrazy map bitowych do użycia jako dostosowane przyciski. Znajdują się one w install_dir/data/user macro icons.

   Można także tworzyć własne obrazy map bitowych, spełniające poniższe wymagania:
   • Wymiary = 16 x 16 pikseli
   • Kolor = 256 kolorów
   • Kolor tła = biały

  5. Jeżeli to konieczne, wpisać etykietkę narzędzia i monit. Monit jest krótkim opisem funkcji narzędzia, który pojawia się na pasku stanu, w dużej etykietce narzędzia, oraz w Opisie na karcie Klawiatura lub Gesty myszy w oknie dialogowym Dostosuj.
  6. Kliknąć OK.
 4. Przypisanie skrótu klawiaturowego lub gestu myszy do makra przy użyciu standardowych metod przypisania.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Przypisywanie makro do skrótu klawiaturowego lub gestu myszy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.