Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Collapse Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Atrybuty ogólne
Biblioteka projektu
Collapse Tworzenie operacji z bibliotekiTworzenie operacji z biblioteki
Tworzenie operacji z biblioteki
Odniesienia
Lokalizacja
Expand Praca z operacjami z bibliotekiPraca z operacjami z biblioteki
Menedżer właściwości PropertyManager Operacje z biblioteki
Odniesienia i wymiary w operacjach z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Tworzenie operacji z biblioteki

 1. Otworzyć nową część, naszkicować profil i utworzyć operację bazy.
 2. Utworzyć operacje, które mają się znaleźć w operacji z biblioteki.

  Podczas tworzenia części, która zawiera wiele operacji wyciągnięcia, które mają zostać zapisane jako operacja z biblioteki, należy upewnić się, że wybrano opcję Scalaj wyniki. Zapewnia to uwzględnienie wszystkich operacji podczas przeciągania operacji z biblioteki do modelu.

 3. Określić jak chcemy pozycjonować operację z biblioteki kiedy dodajemy są do modelu:
  • Przy użyciu odniesień — zwymiarować operacje względem bazy.

  • Przy użyciu lokalizacji — wykluczyć wymiary i relacje pomiędzy operacjami i bazą.

 4. Po utworzeniu operacji dodać wszelkie dodatkowe konfiguracje.
 5. Zamknąć szkic i wykonać poniższe czynności:
  1. Kliknąć kartę Biblioteka projektu tab_Design_Library.gif, aby otworzyć Okienko zadań.
  2. Kliknąć Task_Pane_Pinned.gif, aby przypiąć Okienko zadań i wybrać Bibliotekę projektu tab_Design_Library.gif.
  3. Przejść do folderu gdzie chcemy dodać operację z biblioteki.
  4. Nacisnąć klawisz Ctrl i w drzewie operacji FeatureManager wybrać operacje, które chcemy zapisać jako operację z biblioteki.

   Nie należy uwzględniać operacji bazowej jako części operacji z biblioteki. Jeżeli uwzględnimy operację bazową, będzie ona częścią operacji z biblioteki (*.sldlfp) kiedy przeciągniemy ją do modelu.

  5. Przeciągnąć te operacje do dolnego panelu w Okienku zadań.

   Wykluczenie niektórych operacji może spowodować błędy przebudowy w części operacji z biblioteki ze względu na nierozwiązane zależności.

 6. W oknie PropertyManager Dodaj do biblioteki wpisać nazwę i (opcjonalnie) dowolne z poniższych:
  1. Wpisać opis.
  2. Kliknąć Odniesienia, aby wyświetlać okno dialogowe Zapisz jako z odniesieniami.
 7. Kliknąć PM_OK.gif.

Po utworzeniu operacji z biblioteki można dostosować odniesienia i wymiary.

Jeżeli zamkniemy model pojawi się monit o zapisanie części. Operacja z biblioteki jest już zapisana tak więc możemy zamknąć model bez zapisywania go z rozszerzeniem .sldprt.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie operacji z biblioteki
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.