Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Opisywanie szczegółów - Informacje ogólne
Ustawianie opcji opisywania szczegółów
Elementy modelu
Menedżer właściwości PropertyManager Elementy modelu
Expand eDrawings UwagieDrawings Uwagi
Expand StylStyl
Dodaj lub aktualizuj styl
Expand AdnotacjeAdnotacje
Collapse TabeleTabele
Tabele - Informacje ogólne
Expand Adnotacje - tabeleAdnotacje - tabele
Ogólne tabele
Expand Tabele otworówTabele otworów
Expand Tabele poprawekTabele poprawek
Expand Tabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanejTabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Expand Tabele spoinTabele spoin
Expand Tabele zgięćTabele zgięć
Expand Tabele wykrawaniaTabele wykrawania
Collapse Tabele bloku tytułowegoTabele bloku tytułowego
Tworzenie tabel bloku tytułowego
Właściwości specyficzne dla konfiguracji w Tabelach bloków tytułowych
Ukrywanie granic komórek Tabeli bloku tytułowego
Wstawianie obrazów w tabelach bloku tytułowego
Menedżer właściwości PropertyManager Tabela bloku tytułowego
Pasek narzędzi komórki, wiersza lub kolumny tabeli
Expand Kolumny i wiersze tabeliKolumny i wiersze tabeli
Dodawanie tekstu symbolu do LM lub komórek tabeli
Expand Równania w tabelach i na listach materiałów (LM)Równania w tabelach i na listach materiałów (LM)
Expand Szablony tabeliSzablony tabeli
Kotwice tabeli
Menedżer właściwości PropertyManager Tabela
Expand Lista materiałów (LM)Lista materiałów (LM)
Expand Standardy projektowaniaStandardy projektowania
Expand Ustawienia drukowaniaUstawienia drukowania
Expand RysunkiRysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Tworzenie tabel bloku tytułowego

 1. W części lub złożeniu należy kliknąć Tabela bloku tytułowego (pasek narzędzi Tabela) lub Wstaw > Tabela > Tabela bloku tytułowego .
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć szablonu do utworzenia tabeli, należy w części Szablon tabeli, kliknąć Otwórz szablon dla tabeli bloku tytułowego PM_Table_Browse_Template.gif, wybrać szablon w oknie dialogowym i kliknąć Otwórz.
  • Aby utworzyć tabelę bloku tytułowego bez wykorzystania szablonu, w części Rozmiar tabeli, należy wybrać liczbę Kolumn i Wierszy dla tabeli.
 3. W przypadku tworzenia tabeli bez wykorzystania szablonu, w części Granica, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Użyj ustawień dokumentu, aby wykorzystać ustawienia granic przechowywane w części lub złożeniu.
  • Wyczyścić Użyj ustawień dokumentu i wybrać grubość linii dla opcji Granica pola border_boundary.png i Granicy siatki border_grid.png.
 4. Kliknąć .
 5. W obszarze graficznym przeciągnąć tabelę i kliknąć aby ustawić jej pozycję.

  Tabela pojawi się jako półprzezroczysta, dzięki czemu model pozostanie widoczny. 6. Aby zmienić proporcjonalnie rozmiar tabeli, należy:
  1. Przenieść wskaźnik nad lewy górny narożnik i kliknąć .
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Skalowanie tabeli bloku tyłowego użyć pokrętła, aby zmodyfikować rozmiar tabeli.

   Można również zmieniać granice.

  3. Kliknąć .

  Można również przeciągnąć narożnik tabeli w obszarze graficznym, aby zmienić rozmiar tabeli, jednakże rozmiar czcionki nie zostanie proporcjonalnie zmieniony.

 7. Poddać edycji tabelę przy użyciu pasków narzędzi komórki, wiersza i kolumny tabeli, które są wyświetlane po kliknięciu w komórce. Patrz: Paski narzędzi komórki, wiersza lub kolumny tabeli.
 8. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w tabeli, aby wyświetlać menu, które pozwala:
  • Dodawać kolumny i wiersze oraz manipulować nimi
  • Zapisz tabelę jako szablon
  • Otworzyć tabelę w oddzielnym oknie
  • Drukować tabelę i model
   Aby wydrukować tylko tabelę, należy otworzyć ją w oddzielnym oknie i wydrukować z tego okna.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie tabel bloku tytułowego
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.