Ukryj spis treści

Tworzenie tabel bloku tytułowego

 1. W części lub złożeniu należy kliknąć Tabela bloku tytułowego (pasek narzędzi Tabela) lub Wstaw > Tabela > Tabela bloku tytułowego .
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć szablonu do utworzenia tabeli, należy w części Szablon tabeli, kliknąć Otwórz szablon dla tabeli bloku tytułowego PM_Table_Browse_Template.gif, wybrać szablon w oknie dialogowym i kliknąć Otwórz.
  • Aby utworzyć tabelę bloku tytułowego bez wykorzystania szablonu, w części Rozmiar tabeli, należy wybrać liczbę Kolumn i Wierszy dla tabeli.
 3. W przypadku tworzenia tabeli bez wykorzystania szablonu, w części Granica, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Użyj ustawień dokumentu, aby wykorzystać ustawienia granic przechowywane w części lub złożeniu.
  • Wyczyścić Użyj ustawień dokumentu i wybrać grubość linii dla opcji Granica pola border_boundary.png i Granicy siatki border_grid.png.
 4. Kliknąć .
 5. W obszarze graficznym przeciągnąć tabelę i kliknąć aby ustawić jej pozycję.

  Tabela pojawi się jako półprzezroczysta, dzięki czemu model pozostanie widoczny. 6. Aby zmienić proporcjonalnie rozmiar tabeli, należy:
  1. Przenieść wskaźnik nad lewy górny narożnik i kliknąć .
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Skalowanie tabeli bloku tyłowego użyć pokrętła, aby zmodyfikować rozmiar tabeli.

   Można również zmieniać granice.

  3. Kliknąć .

  Można również przeciągnąć narożnik tabeli w obszarze graficznym, aby zmienić rozmiar tabeli, jednakże rozmiar czcionki nie zostanie proporcjonalnie zmieniony.

 7. Poddać edycji tabelę przy użyciu pasków narzędzi komórki, wiersza i kolumny tabeli, które są wyświetlane po kliknięciu w komórce. Patrz: Paski narzędzi komórki, wiersza lub kolumny tabeli.
 8. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w tabeli, aby wyświetlać menu, które pozwala:
  • Dodawać kolumny i wiersze oraz manipulować nimi
  • Zapisz tabelę jako szablon
  • Otworzyć tabelę w oddzielnym oknie
  • Drukować tabelę i model
   Aby wydrukować tylko tabelę, należy otworzyć ją w oddzielnym oknie i wydrukować z tego okna.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie tabel bloku tytułowego
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.