Ukryj spis treści

Eksportowanie plików wydruku 3D

Można wyeksportować pliki części i złożeń w formacie STL (.stl) lub formacie Additive Manufacturing File Format (.amf).

Aby wyeksportować plik wydruku 3D:

 1. Kliknąć Plik > Drukuj3D.

  W przypadku używania komputera z systemem operacyjnym innym niż Windows 8.1 pojawi się ostrzeżenie, że drukowanie nie jest możliwe. Nadal można jednak korzystać z funkcji Zapisz do pliku, aby zapisać model w formacie drukowania 3D.

 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Drukuj3D rozwinąć Zapisz do pliku.
 3. Wybrać jako Format jedną z następujących opcji:

  • STL (*.stl)

   Jest to format binarny lub ASCII pliku opisujący tylko geometrię powierzchni obiektu 3D w postaci surowej, złożonej z trójkątów i pozbawionej struktury powierzchni.

  • Additive Manufacturing File (*.amf)

   Ten plik oparty na języku XML umożliwia wybranie opcji eksportowania z zachowaniem w pliku .AMF informacji o kolorze i materiałach obiektu 3D do wydrukowania, jak również informacji o geometrii modelu.

 4. Kliknąć Zapisz plik.
 5. W oknie dialogowym Zapisz jako wybrać lokalizację dla zapisywanego pliku i wpisać nazwę pliku.

  Domyślnie plik jest zapisywany w lokalizacji modelu.

 6. Kliknąć Opcje.

  Choć wiele opcji jest takich samych w przypadku formatów STL i AMF, występują pomiędzy nimi następujące różnice:

  • Format AMF:
   • Wybrać Uwzględnij materiały, aby uwzględnić materiały, które zostały zastosowane do części lub obiektów.
   • Wybrać Uwzględnij kolory, aby uwzględnić kolory zastosowane do modelu jako część jego wyglądu.
  • Format STL:
   • Wybrać Nie przenoś danych wyjściowych STL do pierwszej ćwiartki układu współrzędnych, aby wyeksportowane części zachowały pierwotną pozycję w przestrzeni globalnej względem początku układu współrzędnych.
   • Wybrać Zapisz wszystkie komponenty złożenia w pojedynczym pliku, aby zapisać złożenie i jego komponenty w pojedynczym pliku .stl.
   • Wybrać Sprawdź, czy występuje przenikanie, aby sprawdzić przenikania w dokumencie złożenia przed jego zapisaniem.

 7. Kliknąć OK.
 8. Kliknąć Zapisz.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Eksportowanie plików wydruku 3D
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.