Ukryj spis treści

Eksportowanie modelu SOLIDWORKS do pracy z oprogramowaniem AEC

Kreator Eksportuj do AEC pomaga w przygotowaniu modelu SOLIDWORKS tak, aby można było zaimportować go do programu AEC.

Kreator prowadzi użytkownika przez proces określania płaszczyzny hosta modelu (podłogi, sufitu/dachu lub ściany) oraz poziomu redukcji operacji, jaki ma zostać zastosowany. Przed zapisaniem prawidłowo zorientowanego, uproszczonego pliku w formacie .sat można wyświetlić podgląd wybranych funkcji w obszarze graficznym. Plik wynikowy wykorzystuje współrzędne odniesienia podane w kreatorze.

 1. Otworzyć model do wyeksportowania.

 2. Kliknąć Eksportuj do AEC (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Eksportuj do AEC.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Definiuj hosta:
  1. Wybrać typ komponentu hosta: Komponent względem podłogi, Komponent względem sufitu/dachu lub Komponent względem ściany.
  2. Użyć wysuwanego drzewa operacji FeatureManager, aby wybrać żądaną płaszczyznę odniesienia hosta.
  3. Można również wybrać opcję Odwróć normalną, aby odwrócić domyślną orientację osi.

   Domyślnie wyjściowy układ współrzędnych dla:

   • Komponentu względem podłogi lub sufitu/dachu jest zdefiniowany przy użyciu normalnej +Z do płaszczyzny podłogi.
   • Komponentu względem ściany jest zdefiniowany przy użyciu normalnej +Y do płaszczyzny odniesienia ściany.

  4. W modelu wybrać punkt odniesienia.
 4. Kliknąć .
 5. Na stronie Określ szczegóły eksportu, w obszarze Ustaw docelowe szczegóły modelu, wybrać jedno z poniższych i kliknąć Generuj podgląd, aby otworzyć drugie okno graficzne z podglądem ilości szczegółów, które zostaną wyeksportowane:
  • Wysoka

   Model zostanie wyeksportowany w aktualnej postaci, bez usuwania żadnych szczegółów.

   Podgląd ukazuje model w orientacji oczekiwanej dla produktów AEC.

  • Średni

   Usuwane są wszystkie wewnętrzne elementy oraz wewnętrzny przekrój poprzeczny geometrii, który jest zamieniany w bryłę. Zaokrąglenia i sfazowania o promieniu mniejszym niż jeden cal są usuwane, a otwory o średnicy poniżej dwóch cali są wygaszane.

  • Niska

   Usuwane są wszystkie wewnętrzne elementy oraz wewnętrzny przekrój poprzeczny geometrii, który jest zamieniany w bryłę. Ponadto usuwane są zaokrąglenia i sfazowania o promieniu mniejszym niż dwa cale. Otwory o średnicy mniejszej niż trzy cale i wyciągnięcia o całkowitej głębokości mniejszej niż trzy cale są wygaszane.

  • Dostosowana

   Opcja Generuj podgląd jest niedostępna. Kliknąć , aby rozpocząć proces Defeature.

   Patrz temat Pomocy SOLIDWORKS: Narzędzie Defeature.

 6. Kliknąć .
 7. Kliknąć Zapisz jako .SAT.
 8. Określić nazwę pliku, zapisać lokalizację i kliknąć Zapisz.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Eksportowanie modelu SOLIDWORKS do pracy z oprogramowaniem AEC
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.