Ukryj spis treści

Dodawanie i modyfikowanie operacji w tabeli

W oknie dialogowym Modyfikuj konfiguracje można dodawać i usuwać elementy do skonfigurowania. Można również zmieniać nazwy operacji i szkiców.

 1. Kliknąć dwukrotnie elementy (operacje, szkice itp.) w obszarze graficznym lub drzewie operacji FeatureManager, aby dodać ich konfigurowane parametry do tabeli.

  • Po dodaniu elementu można sterować tym, które z jego parametrów pojawiają się w tabeli. patrz Dodawanie i modyfikowanie parametrów w tabeli.
  • Można natychmiast dodać kolumnę dla każdego skonfigurowanego parametru w modelu klikając Wszystkie parametry w dolnej części okna dialogowego.
  • Połączone wymiary są zgrupowane w kolumnie oznaczonej Połączony wymiar, zamiast pojawiać się w kolumnach dla indywidualnych operacji. Każdy połączony wymiar pojawia się na liście tylko raz, nawet jeśli jest używany w kilku operacjach.

 2. Aby usunąć element z tabeli, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy jego nagłówek kolumny i kliknąć Usuń.

  Element zostanie usunięty z tabeli. Pozostanie on niezmieniony w modelu.

 3. Aby zmienić nazwę operacji lub szkicu, należy:
  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w nagłówku kolumny i kliknąć Zmień nazwę.  2. Wpisać nową nazwę.

   Nazwa zostanie zmieniona w oknie dialogowym.

  3. Kliknąć Zastosuj.

   Nazwa zostanie zaktualizowana w drzewie operacji FeatureManager.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Dodawanie i modyfikowanie operacji w tabeli
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.