Ukryj spis treści

Dodawanie i modyfikowanie parametrów w tabeli

W oknie dialogowym Modyfikuj konfiguracje można dodawać, usuwać i cofać konfigurację parametrów, a także edytować wartości parametrów.

 1. Aby skonfigurować dodatkowe parametry z tej samej operacji, należy kliknąć w nagłówku kolumny operacji, wybrać parametry z listy i kliknąć w pustym miejscu okna dialogowego.

  • Połączone wymiary są zgrupowane w kolumnie oznaczonej Połączony wymiar, zamiast pojawiać się w kolumnach dla indywidualnych operacji. Każdy połączony wymiar pojawia się na liście tylko raz, nawet jeśli jest używany w kilku operacjach.
  • Można natychmiast dodać kolumnę dla każdego skonfigurowanego parametru w modelu klikając Wszystkie parametry w dolnej części okna dialogowego.

 2. Aby usunąć parametr z tabeli, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy jego nagłówek kolumny i kliknąć Usuń.

  Kolumna zniknie z tabeli. Wartości parametru pozostają bez zmian.

 3. Aby cofnąć konfigurację parametru, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i kliknąć Cofnij konfigurację.

  Wartość aktywnej konfiguracji dla parametru zostanie zastosowana do wszystkich konfiguracji, a kolumna zniknie z tabeli.

 4. Aby edytować wartości parametrów, należy kliknąć w komórce oraz:
  • Zmienić wartości numeryczne poprzez wpisanie.
  • Zaznaczyć lub odznaczyć pola wyboru, aby zmienić stan wygaszenia operacji, szkiców, komponentów i wiązań.
  • Wybrać z listy konfiguracje komponentów lub materiały części.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Dodawanie i modyfikowanie parametrów w tabeli
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.