Ukryj spis treści

Tworzenie rdzenia i gniazda formy

Oprzyrządowanie formy można włożyć w celu utworzenia rdzenia i gniazda dla formy.

Aby utworzyć oprzyrządowanie formy, konieczne są co najmniej trzy obiekty powierzchniowe dla części w folderze Obiekty powierzchniowe: obiekt powierzchniowy rdzenia, obiekt powierzchniowy gniazda i obiekt powierzchni neutralnej. Formę można utworzyć, korzystając z oprzyrządowania formy dla zestawu części lub wielu wystąpień tej samej części.

Aby zabezpieczyć bloki rdzenia i gniazda przed przesunięciem, można przed wstawieniem oprzyrządowania formy w odlewaną części, dodać powierzchnię blokującą wzdłuż obwodu powierzchni neutralnych. Można także utworzyć automatycznie powierzchnię blokującą podczas wkładania oprzyrządowania formy. Aby zamknąć otwory w odlewanej części, można dodać powierzchnie zamknięcia stykowego.
Jeśli wcześniej nie dołączono obiektów powierzchniowych do odlewanej części, można dołączyć zbiór oddzielnych powierzchni, które są automatycznie połączone razem za pomocą polecenia Oprzyrządowanie formy.
 1. Otworzyć część zawierającą obiekt powierzchniowy rdzenia, obiekt powierzchniowy gniazda i obiekt powierzchni neutralnej.
 2. Wybrać ścianę lub płaszczyznę prostopadłej do kierunku otwierania.

  Wybrana ściana lub płaszczyzna jest podstawą do określenia szkicu roboczego dzielącego się na segmenty rdzenia i gniazda.

 3. Kliknąć Oprzyrządowanie formy (pasek narzędzi Narzędzia do form).
 4. Naszkicować prostokąt rozciągający się poza krawędź modelu, ale w obrębie granic powierzchni neutralnej. Zwymiarować zgodnie z wymaganiami..

 5. Zamknąć szkic.

  Obiekty rdzenia, gniazda i powierzchni neutralnej przedstawione są w menedżerze właściwości PropertyManager.

 6. W części Rozmiar bloku wprowadzić wartość dla Głębokość w Kierunku 1dim_lin_d.png i Głębokość w Kierunku 2dim_lin_d.png.
 7. Aby zabezpieczyć rdzeń i gniazdo przed przesunięciem, wybrać Powierzchnia blokująca.

  Powierzchnia blokująca jest tworzona wzdłuż obwodu powierzchni neutralnych.

  1. Ustaw wartość Kąt pochylenia.

  Dla większości modeli, tworzenie powierzchni blokującej ręcznie zapewnia lepszą kontrolę niż w przypadku automatycznego tworzenia. Dodawanie powierzchni blokującej do powierzchni neutralnej odlewanej części można rozpocząć dodawać ręcznie za pomocą narzędzia Powierzchnia rozwijalna (pasek narzędzi Narzędzia do form) i zakończyć powierzchnię blokującą za pomocą innych narzędzi modelowania powierzchni.

 8. Kliknąć PM_OK.gif.

  Można użyć przycisku Przenieś/Kopiuj obiekty (pasek narzędzi Operacje), aby rozdzielić obiekty oprzyrządowania formy, w celu ułatwienia ich przeglądania.

  Obiekty rdzenia i gniazda zostaną wyświetlone.

  Podgląd Oprzyrządowania formy Stosowane Oprzyrządowanie formyWyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie rdzenia i gniazda formy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.