Ukryj spis treści

Ponowne przypisywanie gestów myszy

Gesty myszy można dostosowywać, przypisując im różne narzędzia. Poza narzędziami możliwe jest przypisywanie makr oraz poleceń OK, Anuluj i Escape.

W SOLIDWORKS do gestów myszy są wstępnie przypisane 32 narzędzia, po jednym dla każdego z ośmiu kierunków gestów myszy w przypadku rysunków, części, złożeń i szkiców.

Aby zmienić przypisanie gestu myszy, należy:

 1. Przy otwartym dokumencie kliknąć Narzędzia > Dostosuj i wybrać kartę Gesty myszy.

  Na karcie wyświetlona będzie lista narzędzi i makr. Jeśli gest myszy będzie już przypisany do narzędzia, ikona tego gestu pojawi się w odpowiedniej kolumnie polecenia. Na przykład prawy gest myszy jest domyślnie przypisany do narzędzia W prawo dla części i złożeń, w związku z czym ikona tego gestu () jest wyświetlana w kolumnach Część i Złożenie tego narzędzia.

  Do filtrowania listy narzędzi i makr służą opcje w górnej części karty.

  Domyślnie cztery kierunki gestów myszy są widoczne na karcie Gesty myszy i dostępne w przewodniku gestów myszy. Aby wyświetlić i ponownie przypisać polecenia do ośmiu kierunków gestów, wybrać 8 gestów.

 2. Odszukać wiersz narzędzia lub makra, które ma zostać przypisane do gestu myszy, po czym kliknąć komórkę, gdzie wiersz przecina odpowiednią kolumnę.

  Na przykład aby przypisać narzędzie Utwórz rysunek z części do kolumny Część, należy kliknąć komórkę, w której przecina się wiersz Utwórz rysunek z części i kolumna Część.

  W zależności od tego, czy wybrano 4 gesty czy 8 gestów, pojawi się lista 4 lub 8 kierunków gestów (patrz ilustracja).

  mouse_gestures_list_4.gif mouse_gestures_list_8.gif
  Niektóre narzędzia nie obsługują wszystkich kolumn. W takiej sytuacji odpowiednie komórki są niedostępne i gestu myszy nie można przypisać. Nie można na przykład przypisać gestu myszy Utwórz rysunek z części w kolumnie Złożenie lub Rysunek.

 3. Wybrać z listy kierunek gestu myszy do przypisania.

  Kierunek gestu myszy zostanie przypisany do danego narzędzia, a w komórce pojawi się jego ikona.

 4. Kliknąć OK.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Ponowne przypisywanie gestów myszy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.