Ukryj spis treści

Zapisywanie wystąpień komponentu jako nowych plików

Z poziomu złożenia można zapisać jedno lub wiele wystąpień komponentu jako nowy plik. Złożenie wskazuje nowy plik tylko dla danego wystąpienia. Inne, niewybrane, wystąpienia komponentu w złożeniu nadal wskazują oryginalny plik.

Aby zapisać co najmniej jedno wystąpienie komponentu jako nowy plik:

  1. W złożeniu, w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent lub nacisnąć klawisz Ctrl i wybrać wiele komponentów, a następnie kliknąć Uczyń niezależnym.
  2. Po wyświetleniu w oknie dialogowym monitu o zapisanie dokumentu pod nową nazwą kliknąć OK.
  3. W oknie dialogowym Zapisz jako wpisać nazwę pliku i kliknąć Zapisz.

    Nowy komponent będzie odniesiony w złożeniu do każdego wybranego wystąpienia.

Wystąpienia komponentu można zapisać jako nowe pliki dla komponentów wirtualnych i komponentów otoczki. Nie jest możliwe zapisanie jako nowych plików wystąpień komponentów w szykach.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Zapisywanie wystąpień komponentu jako nowych plików
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.