Ukryj spis treści

Właściwości specyficzne dla konfiguracji w Tabelach bloków tytułowych

Gdy część lub złożenie posiada wiele konfiguracji, tabela bloku tytułowego może wyświetlać wartości właściwości aktywnej konfiguracji.

Jeżeli właściwości specyficzne dla konfiguracji nie są zdefiniowane, a właściwości dostosowane są zdefiniowane, to wyświetlane są dostosowane właściwości.

Aby połączyć właściwości specyficzne dla konfiguracji z komórkami tabeli bloku tytułowego, należy:

 1. Dodać tabelę bloku tytułowego do części lub złożenia z wieloma konfiguracjami.
 2. Dwukrotnie kliknąć komórkę, która ma zostać połączona z właściwością specyficzną dla konfiguracji.
 3. Kliknąć przycisk Połącz z właściwościąproperties_link.png (pasek narzędzi Formatowanie notatki).
 4. W oknie dialogowym Połącz z właściwością kliknąć Bieżącego dokumentu.
 5. Wybrać właściwość do połączenia z listy rozwijanej.

  Jeżeli lista nie zawiera żądanej właściwości, należy kliknąć Właściwości pliku i dodać właściwość na karcie Specyficzne dla konfiguracji.

 6. Kliknąć OK.

  Wartość zostanie dodana do komórki.

 7. Powtórzyć kroki od 2 do 6, aby połączyć wartości specyficzne dla konfiguracji z innymi komórkami.
 8. W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager zmienić konfigurację na inną i powtórzyć procedurę, aby dodać i utworzyć połączenie z wartościami, które są specyficzne dla tej konfiguracji.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Właściwości specyficzne dla konfiguracji w Tabelach bloków tytułowych
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.