Ukryj spis treści

Używanie gestów myszy

Gestów myszy można używać, przeciągając prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym, aby przywołać wstępnie przypisane narzędzie lub makro dla rysunku, części, złożenia lub szkicu. Można włączać i wyłączać te gesty, a także zmieniać liczbę gestów, jakie pojawiają się w przewodniku gestów myszy.

Domyślnie gesty myszy są włączone, a w przewodniku wyświetlane są cztery gesty.

Aby włączyć lub wyłączyć gesty myszy, kliknąć Narzędzia > Dostosuj przy otwartym dokumencie. Na karcie Gesty myszy zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Włącz gesty myszy.

Aby określić liczbę gestów w przewodniku gestów myszy, przy otwartym dokumencie kliknąć Narzędzia > Dostosuj. Na karcie Gesty myszy wybrać 4 gesty lub 8 gestów.

Przewodnik złożeń z czterema gestami

Przewodnik rysunków z ośmioma gestami

Aby użyć gestu myszy, należy:

  1. W obszarze graficznym przeciągnąć prawym przyciskiem myszy w kierunku gestu, który odpowiada danemu narzędziu lub makru.

    Pojawi się przewodnik gestów myszy podświetlający ikonę narzędzia lub makra zmapowanego dla danego kierunku gestu. Na przykład przy otwartym rysunku przeciągnąć prawym przyciskiem myszy w prawo do góry, kierując się do wyróżnionego narzędzia Notatka.    Aby użyć gestów myszy w złożeniach, w obszarze graficznym należy przeciągnąć prawym przyciskiem myszy, z dala od komponentów, aby uniknąć ich obrócenia lub nacisnąć Alt + przeciągnąć prawym przyciskiem myszy.

  2. Kontynuować przeciąganie prawym przyciskiem myszy przez ikonę narzędzia, zwalniając przycisk po przejściu przez obszar narzędzia z przewodnika gestów myszy.

    Narzędzie lub makro zostanie przywołane.

    Aby anulować gesty myszy, należy zwolnić mysz w obrębie przewodnika gestów myszy.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Używanie gestów myszy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.