Ukryj spis treści

Używanie dodatku Recenzent części

Dodatku Recenzent części można użyć do przeglądu, jak części są tworzone operacja po operacji. Dodatek Recenzent części może pomóc w nauce zalecanych praktyk do tworzenia różnego rodzaju części.

Przykłady części dodatku Part Reviewer znajdują się na forum SOLIDWORKS. Te przykłady części zawierają komentarze na temat operacji ich dotyczących, pozwalają poznać, jak zostały stworzone i dlaczego zostały użyte. Można również utworzyć własne części i dodać swój komentarz.

Aby uzyskać dostęp do dodatku Recenzent części, należy kliknąć Narzędzia > Recenzent części. Karta Recenzent części pojawi się w okienku zadań.

Aby skorzystać z dodatku Recenzent części, należy:

 1. Otworzyć część.
 2. W Okienku zadań kliknąć kartę Recenzent części .

  Należy kliknąć Task_Pane_Push_Pin.gif, aby zachować otwarte okienko.

 3. Należy użyć przycisków sterujących, aby przejść do następnej lub poprzedniej operacji dotyczącej części. part_reviewer_1

  Drzewo operacji FeatureManager aktualizuje się w miarę przechodzenia pomiędzy operacjami dotyczącymi modelu. Komentarze, które zostały dodane do operacji wyświetlane są w okienku Recenzent części.

 4. Aby wyświetlić szczegóły szkicu, kliknąć part_reviewer_2.
 5. Aby wyświetlić tylko operacje z komentarzami, kliknąć part_reviewer_3.
 6. Aby edytować nazwę operacji i komentarze, kliknąć part_reviewer_4.
  1. W polu Komentarz można edytować nazwę operacji i dodać lub edytować komentarze.
  2. Kliknąć Stempel daty/godziny, aby dodać bieżącą datę i godzinę do komentarzy.
  3. Kliknąć Zapisz i zamknij, aby aktualizować nazwę operacji i komentarze w drzewie operacji FeatureManager lub kliknąć Anuluj.

   Kliknąć Usuń, aby usunąć komentarze.

 7. Aby ukryć operację, kliknąć part_reviewer_5.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Używanie dodatku Recenzent części
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.