Ukryj spis treści

Korzystanie z selektora operacji

Selektor operacji jest ruchomym, kontekstowym paskiem narzędzi, który służy do rozróżniania typów operacji DimXpert Wymiarów.

Dostępne wybory selektora operacji zależą od wybranej ściany i aktywnego polecenia. Selektor operacji służy do wybierania wszystkich operacji:

 • Wymiary
 • Bazy pomiarowe
 • Tolerancje położenia i kształtu
 • Automatyczne schematy tolerancji
 • Tworzenie szyków

Kolejność operacji w selektorze operacji zależy od ich skomplikowania:

 • Podstawowe operacje, jak płaszczyzny, walce i stożki znajdują się po lewej stronie.
 • Operacje kompozytowe, takie jak otwory z pogłębieniem walcowym, wręby, szczeliny i szyki znajdują się pośrodku.
 • Operacje złożone, jak otwory złożone i punkty przecięcia znajdują się po prawej stronie. Operacje złożone wymagają dodatkowych wyborów.

W DimXpert Wymiarów pojedyncza ściana może zwykle definiować wiele typów operacji technologicznych, które wymagają różnych wymiarów i tolerancji.

Przykład: Używanie Selektora operacji

Aby użyć selektora operacji w celu utworzenia indywidualnych wymiarów rozmiaru dla szyku otworów, należy:

 1. Otworzyć część do zwymiarowania przy użyciu DimXpert Wymiarów dla części.
 2. Kliknąć Wymiar rozmiaru (pasek narzędzi DimXpert Wymiarów) lub Narzędzia > DimXpert Wymiarów > Wymiar rozmiaru.
 3. Wybrać ścianę otworu po lewej stronie.

  Selektor operacji domyślnie rozpozna szyk 2 otworów.

 4. Kliknąć Otwór w selektorze operacji.
 5. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić wymiar.

 6. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Tolerancja/Dokładność wpisać 0,5 dla Odchyłka górna .
 7. Kliknąć .

 8. Powtórzyć procedurę dla otworu po prawej stronie używając domyślnych wartości tolerancji.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Korzystanie z selektora operacji
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.