Ukryj spis treści

Optymalizacja części

Po zakończeniu analizy naprężeń, można wykonać analizę optymalizacji, aby znaleźć optymalną wartość dla jednego z wymiarów modelu, przy jednoczesnym spełnieniu określonego kryterium. Na przykład: można znaleźć optymalną długość części, aby naprężenie zredukowane von Misesa nie przekraczało określonej wartości. Analiza optymalizacji jest częścią Badania projektu w SOLIDWORKS Simulation.
Aby możliwe było wykonanie optymalizacji, konieczne jest uruchomienie symulacji, wykreślenie wyników i przejrzenie lub pominięcie raportów.

Aby wykonać analizę optymalizacji, należy:

 1. Kliknąć Optymalizuj w kreatorze SimulationXpress.
 2. Wybrać Tak i kliknąć Dalej.
  Poniżej obszaru graficznego pojawi się badanie DesignXpress. DesignXpress jest wersją wprowadzającą narzędzi optymalizacji dostępnych w SOLIDWORKS Simulation.
 3. W obszarze graficznym wybrać wymiar modelu (zmienna projektowa) do optymalizacji.
  Wymiar modelu pojawi się w oknie dialogowym Dodaj parametry.
 4. Kliknąć OK.
 5. W badaniu DesignXpress, w części Zmienne wprowadzić wartość Min:, która jest minimalną dopuszczalną wartością dla wymiaru oraz wartość Max:, która jest maksymalną dopuszczalną wartością dla wymiaru.
  Przy określaniu tych wartości, należy upewnić się, czy nie są one sprzeczne z innymi relacjami określonymi w modelu.
 6. W części Powiązania:
  1. Wybrać kryterium z listy.
   • Współczynnik bezpieczeństwa
   • Max przemieszczenie
   • Max naprężenie
  2. Wprowadzić minimalną wartość dla Współczynnika bezpieczeństwa, bądź maksymalną wartość dla Max przemieszczenia lub Max naprężenia.
  W SimulationXpress celem jest zawsze minimalizacja masy.
 7. Kliknąć Uruchom.
  Wyniki pojawiają się w części Widok wyników, a model zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić optymalną wartość.
  W kreatorze SimulationXpress, w części Wyniki optymalizacji, wybrać Wartość początkowa, aby przywrócić pierwotną wartość parametru w modelu. Wybrać Wartość optymalna, aby ustawić zoptymalizowaną wartość parametru.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Optymalizacja części
*Komentarz:  
*   I acknowledge I have read and I hereby accept the privacy policy under which my Personal Data will be used by Dassault Systèmes

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2016 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.