Ukryj spis treści

Definiowanie niejednorodnych obciążeń siłą

Stosowanie niejednorodnej siły do elementu w określonym kierunku

Aby zastosować niejednorodną siłę do elementu w pewnym kierunku, należy:

 1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu Obciążenia zewnętrzne i wybrać Siła.
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Siła.
 2. Kliknąć wewnątrz pola Ściany, krawędzie, wierzchołki i punkty odniesienia dla siły , a następnie wybrać element, do którego ma zostać zastosowana siła.
 3. Kliknąć Normalna, aby zastosować siłę normalnie względem wybranego elementu, lub kliknąć Wybrany kierunek.
  1. Kliknąć Wybrany kierunek w polu Ściana, krawędź, płaszczyzna, oś dla kierunku , a następnie wybrać element, aby określić kierunek.
  • Jeśli dla kierunku zostanie wybrana ściana lub płaszczyzna, należy określić przynajmniej jeden z następujących komponentów: Wzdłuż płaszczyzny kierunek 1 , Wzdłuż płaszczyzny kierunek 2 lub Normalny do płaszczyzny .
  • W przypadku wybrania krawędzi dla kierunku należy określić wartość siły wzdłuż tej krawędzi.
  • Jeśli dla kierunku zostanie wybrana oś, należy określić przynajmniej jeden z następujących komponentów: Promieniowy , Okrężny lub Osiowy .
 4. Jeżeli wybrano więcej niż jeden obiekt do zastosowania siły, należy wybrać Na element lub Suma.
 5. Wybrać żądaną Jednostkę .
 6. W obszarze Siła ustawić wartości dla komponentów siły lub wybrać siłę normalną.
 7. Zaznaczyć Niejednorodny rozkład, aby zdefiniować równanie, które opisuje przestrzenną zmienność siły.
  1. Kliknąć wewnątrz pola Wybierz układ współrzędnych , a następnie wybrać układ współrzędnych: Kartezjański, cylindryczny lub sferyczny z obszaru graficznego lub z drzewa operacji FeatureManager.
  2. Wybrać jednostki dla liniowych PM_units.gif lub kątowych współrzędnych.
  3. Kliknąć obraz typu wybranego układu współrzędnych i kliknąć Edytuj równanie.
  4. Wpisać równanie opisujące przestrzenną zmienność siły w wybranym układzie współrzędnych. Można użyć listy podstawowych funkcji matematycznych z rozwijanego menu. W interfejsie równania należy wpisać współrzędne wewnątrz cudzysłowów: "x", "y", "z", "r", "t" oraz "p".
   Obszar pod odległością względem krzywej siły opisanej przez równanie jest równy wprowadzonej wartości siły.
 8. Kliknąć .

Niejednorodny rozkład z siłami zmieniającymi kierunek

Jeżeli rozkład jest określony w taki sposób, że siły zmieniają kierunek na części krawędzi lub ściany zgodnie z ilustracją, to program ustawia sumę wartości bezwzględnych sił równą wartości określonej w menedżerze właściwości PropertyManager.

W przypadku stosowania niejednorodnej siły, która zmienia kierunek [Rysunek (1)], należy podzielić element, gdzie siła zmienia kierunek i zastosować siłę w dwóch krokach [Rysunek (2) i Rysunek (3)].


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Definiowanie niejednorodnych obciążeń siłą
*Komentarz:  
*   I acknowledge I have read and I hereby accept the privacy policy under which my Personal Data will be used by Dassault Systèmes

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2016 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.